PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

21
Març
2018

L’Ajuntament de Sabadell rebutja l’increment del 5,84% en la tarifa de l’aigua proposada per CASSA

El consistori proposarà a la Comissió de Preus de Catalunya un nou expedient tarifari alternatiu

L’Ajuntament de Sabadell rebutja l’increment del 5,84% en la tarifa de l’aigua proposada per CASSA

L’Ajuntament de Sabadell rebutja la proposta de revisió tarifària del servei de subministrament d’aigua presentada per la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA), que comportaria un increment del 5,84% en el rebut. 

L’acord de no aprovar l’expedient tarifari per al 2018 presentat per CASSA es portarà a discussió a la sessió plenària de març, en què l’Ajuntament portarà a aprovació la revisió de les tarifes de subministrament d’aigua per al 2018, després que no s’hagi arribat a un acord amb CASSA.

Joan Berlanga, tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat:

No compartim la proposta. El fet que la Companyia hagi presentat un expedient tarifari sense el nostre acord previ ens obliga a votar-lo desfavorablement al Ple, ja que si no ho féssim es produiria un increment del 5,8% del preu de l’aigua, des del Govern entenem que el nostre deure és defensar els interessos de la ciutadania i, en aquest cas, passa per dir no a un increment del preu de l’aigua que no compartim.

L’increment que proposa CASSA està vinculat amb la compra d’aigua en alta d’Aigües del Ter Llobregat (ATLL), és a dir, el preu que es cobra per l’aigua a les empreses subministradores als municipis. El Govern ja va expressar la seva disconformitat, quan al desembre de 2017 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va acordar incrementar en un 11,8% la tarifa del servei d’abastament d’aigua en alta per mitjà de la xarxa pública Ter-Llobregat. Un increment que ja es preveia que podria afectar la propera revisió de l’expedient tarifari de Sabadell, ja que significava una pujada en el preu de la compra d’aigua a l’empresa ATLL, que és la que principalment subministra a Sabadell.

Per a Berlanga:

l’increment que proposa la Companyia respon a l’augment del preu de l’aigua en alta d’ATLL i no el podem acceptar perquè en aquests moments està qüestionat judicialment; si finalment s’acaba mantenint, des de l’Ajuntament tenim la voluntat d’assumir-lo aquest 2018.

El consistori no preveu, en cap cas, que aquest increment en el preu del proveïment de l’aigua hagi de repercutir en un increment del rebut que paga la ciutadania. D’una banda, el 21 de febrer, el Tribunal Suprem va ratificar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què s’anul·la l’adjudicació del contracte relatiu a la gestió de l’ATLL.

D’altra banda, aquesta pujada del preu de l’aigua en alta aprovada per l’ACA ha tingut una gran resposta en el món local i ha motivat la presentació d’un recurs contenciós per part de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació de Municipis de Catalunya, amb la demanda de la mesura cautelar de suspensió de l’aplicació de l’increment acordat.

Per últim, en aquests moments, també s’està pendent de veure si, un cop constituït, el nou Govern de la Generalitat atura aquest increment. 

Proposta alternativa d’expedient tarifari

En aquest sentit, l’Ajuntament ha elaborat un nou expedient tarifari amb dues propostes alternatives que elevarà, juntament amb el de la Companyia, a la Comissió de Preusde Catalunya per tal que resolgui.

Així, en un primer cas es tracta d’una proposta que inclou la previsió de l’increment de l’ATLL, en què no es veurien incrementades les tarifes actuals vigents, però que es compensaria la companyia per la diferència entre les tarifes a aplicar i les actuals. Una quantitat que, en cas de persistir en la pujada del preu de l’aigua i sense modificar les tarifes vigents a data d’avui, equivaldria a un augment del 2,68%, que seria assumit directament per l’Ajuntament.

En la segona de les propostes, no s’inclou la previsió d’increment de l’ATLL i per tant, la quota de servei i les tarifes per l’abastament d’aigua al 2018 es veuria rebaixada en un 2,39%. Aquesta diferència, respecte a l’expedient proposat per la companyia, respon a l’aplicació de criteris tècnics diferents.