PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

14
Gener
2016

L’Ajuntament de Sabadell treballa en un Pla d’Integritat Institucional que garanteixi el bon govern en l’actuació municipal

Es tracta d’una eina per reforçar la institució, que respon a principis d’ètica pública i permet afrontar els riscos potencials de corrupció

rpintegritat14

El Pla d’Integritat Institucional és una aposta per la transparència, el bon govern, l'ètica i els valors dins l'organització, donant així compliment al mandat de regeneració democràtica. Aquest Pla és fruit del compromís del Govern municipal de promoure una cultura política ètica i respectuosa, que passa, entre altres, per transformar l’organització incorporant de manera permanent mecanismes que afavoreixin una actuació correcta, dins d’uns paràmetres d’integritat pública.

Per dur a terme aquest procés, es compta amb l’assessorament de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Amb aquest treball conjunt es pretén crear una política d’integritat que permeti tant detectar els àmbits potencialment més vulnerables i prevenir les possibles pràctiques incorrectes a l’administració pública, com també disposar d’eines per actuar davant els punts febles per reduir-ne els riscos identificats i planificar les actuacions que una institució necessita per fomentar els punts forts del seu sistema d’integritat.

 

 

Segons l’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez

és objectiu d’aquest Govern aconseguir uns estàndards de qualitat democràtica i per això cal promoure una cultura política ètica i respectuosa ja des de la mateix administració i dotar-la d’una infraestructura permanent que faciliti un funcionament correcte que vagi més enllà d’aquest mandat

Les fases del Pla d’Integritat

En el marc del treball fet fins ara, s’han planificat les actuacions que cal posar en marxa per crear aquest sistema d’integritat a l’Ajuntament de Sabadell. En aquest procés, s’estan tenint en compte diferents elements, tant els més de tipus cultural i de sensibilització fins a l’establiment de processos, la fixació de criteris i responsabilitats, la dotació d’instruments de resolució de dubtes i seguiment, o el desenvolupament d’un pla de prevenció de riscos de corrupció.

Així, el Pla, s’estructurarà en diverses fases:

La sensibilització i la formació dels càrrecs electes i del personal directiu, que es va iniciar ja amb una primera sessió de formació, el passat mes de desembre, amb l’equip de govern, sobre els principis, valors, deures i compromisos ètics del govern.

En aquesta mateixa línia s’han fixat altres sessions adreçades a tots els càrrecs electes durant aquest mes de gener i al personal directiu i de comandament al llarg del primer semestre del 2016.

L’objectiu és que totes les persones que formen part de l’organització reflexionin sobre com el seu treball diari pot repercutir en la integritat de la institució, sobre quins són els principals riscos del seu lloc de treball i amb quines eines compten per gestionar-los.

L’anàlisi del sistema i l’elaboració del mapa de riscos. Un cop finalitzada la fase formativa, es començarà a desplegar l’estructura amb la preparació de persones de referència i suport a cada departament amb les que es treballarà per tal de poder fer una diagnosi el més acurada possible. Es farà l’anàlisi de les diferents àrees de l’organització per identificar les que cal reforçar davant de potencials riscos de corrupció i poder elaborar un mapa corporatiu de riscos.

El disseny i la implementació de les mesures preventives, l’assessorament i el control intern, que donarà prioritat a les actuacions a realitzar per reforçar mesures de control ja existents o modificar els punts vulnerables que millorin la integritat de la Institució.

Per a la regidora de Transparència, Elena Hinojo,

és essencial que aquest sistema es desenvolupi partint de la nostra situació i, per tant, que estigui adaptat a la nostra organització, capacitats i voluntats i és per això que cal fer un procés rigorós i serè, amb garanties de solidesa i sobretot de permanència

En aquest sentit, i en el marc d’aquest Pla, l’Ajuntament de Sabadell treballarà en l’elaboració d’un codi ètic que contingui els valors guia i les orientacions tant per als càrrecs electes com per als treballadors públics, es crearan els procediments interns necessaris per informar d’indicis de mala praxi dins l’organització i que permetin investigar i actuar i s’elaboraran guies com a eines d’informació i assessorament intern.