PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

28
Juny
2019

La primera sessió plenària del mandat aprova el funcionament bàsic de l’Ajuntament

En el transcurs del Ple municipal extraordinari s’ha determinat la periodicitat de les sessions i el sistema de retribucions, entre altres qüestions

La primera sessió plenària del mandat aprova el funcionament bàsic de l’Ajuntament

El Ple municipal, en sessió extraordinària, ha aprovat avui diferents dictàmens relacionats amb el cartipàs municipal, com són la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i les Juntes de Govern, les retribucions dels regidors i els recursos destinats als grups municipals o les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local.

S’ha aprovat que les sessions ordinàries del Ple es faran el primer dimarts de cada mes i que l’hora es fixarà properament. Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local seran els dilluns, a les 9.30 h i amb periodicitat setmanal.

A més, s’han acordat les delegacions del Ple, que en aquesta ocasió continuaran sent les que ja hi havia en el mandat anterior.

Pel que fa a les retribucions, el Ple ha aprovat que els portaveus de l’oposició escullin entre el sistema actual de rebre indemnitzacions per assistència als plens i a les juntes o rebre una retribució idèntica a la que percebran els regidors de Govern amb dedicació exclusiva, és a dir, de 52.658,06 euros bruts anuals.

Per la seva banda, els regidors que no tinguin dedicació exclusiva cobraran 1.498 euros mensuals per assistència efectiva als plens i 1.110 € mensuals per assistir a les juntes de portaveus. En tots dos casos la xifra s’incrementa en un 10% respecte a les indemnitzacions actuals.

En aquest context, cada grup municipal podrà nomenar un assessor o assessora tècnic amb dedicació exclusiva, alhora que també s’incrementarà la dedicació de l’auxiliar administratiu de cada grup, que a partir ara serà a jornada completa.

Les assignacions als grups municipals es mantenen amb un fix per grup de 2.626,99 euros mensuals, més un variable de 493.87 euros per cada regidor que tingui el grup municipal. Aquestes assignacions permeten als grups municipals fer front a les despeses que els pugui generar tot allò relacionat amb la seva activitat municipal.

Quant als càrrecs de confiança, es redueixen i es passa dels set que hi havia en el mandat anterior a cinc, cosa que significa 95.104,80 euros anuals menys en sous. Amb aquesta proposta, el cost total del govern municipal i els seus assessors es redueix en 155.358,46 euros anuals.

La retribució dels regidors de Govern amb plena dedicació serà la mateixa que la dels portaveus municipals de l’oposició, és a dir, 52.658,06 euros bruts anuals. Els tinents d’alcaldessa percebran 56.394,80 euros i l’alcaldessa, 65.066,68.

Tot i aquest increment d’un 10% del sous, les retribucions del Govern es redueixen en 60.253,66 euros i es passa dels 628.429,13 euros anuals del mandat anterior als 568.175,47 que cobraran el conjunt dels 11 regidors del Govern actual.