PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

L'AJUNTAMENT

Ens dependents

Organismes autònoms municipals

 • Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA)
  • Estatuts de l'organisme autònom
  • Delegació de la presidència: Sra. Montserrat Chacon i Rocamora
  • Vicepresident: Sr. Joan Berlanga Sarraseca
  • Vocals:
   Sr. Josep Ayuso Raya
   Suplent: Sr. Cristian Sánchez García
   Sr. Joan Berlanga Sarraseca
   Suplent : Sra. Elena Hinojo Navarro
   Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz Suplent Sr. Xavier Guerrero i Cano Sra. Míriam Ferràndiz Saus
   Suplent: Sr. Lluís Perarnau Reyes
   Sra. Silvia Renom i Martinez
   Suplent: Sr. Carles Rossinyol i Vidal
   Sr. Ramón García Fernández
   Suplent: Sr. Jose Luis Fernández Díaz
   Sr. Miquel Soler Antolí
   Suplent : Sra. Marisol Martínez Torres Sr. Esteban Gesa Para

  • Un representant per Entitat:
   Fundació La Mirada
   Col.legi de Notaris de Catalunya
   Academia de Belles Arts
   Generalitat de Catalunya. Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental
   Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (Delegació Vallès)
   Unió Excursionista de Sabadell
   Fundació Bosch i Cardellach
   Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859
   Gremi de Fabricants
   Amics de l'Art Romànic de Sabadell
   Associació de Professionals i Amics del Tèxtil
   Fundació Arts
 • Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)
  • Estatuts de l'organisme autònom
  • Acords de constitució
  • Delegació de la presidència: Sr. Miquel Soler Antolí
  • Vicepresident: Sr. Juli Fernàndez Olivares
  • Vocals:
   Sr. Cristian Sámchez García
   Suplent : Sr. Josep Ayuso Raya
   Sr. Ramon Vidal Lopez
   Suplent :Sr. Eduard Navarro Garcia
   Sra. Montserrat Chacon i Rocamora
   Suplent: Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz
   Sra. Míriam Ferràndiz Saus
   Suplent: Sra. Glòria Rubio Casas
   Sr. Sr. Josep Beltran i Taixà
   Suplent: Sr. Carles Rossinyol i Vidal
   Sr. Jose Luis Fernández Díaz
   Suplent: Sr. Adrián Hernández Moyano
   Sra. Marisol Martínez Torres
   Suplent : Sr. Miquel Soler Antolí
   Sr. Esteban Gesa Para
  • Vocals tècnics:
   Cap del servei de transparència i organització
   Cap del servei d'anàlisis i projectes
   Coordinador/a adjunt d'organització i recursos humans

 • Agència Tributària de Sabadell
  • Estatuts de l'organisme autònom
  • Delegació de la presidència: Juli Fernàndez i Olivares
  • Vicepresidenta: Sra. Elena Hinojo Navarro
  • Vocals:
   Sr. Josep Ayuso Raya
   Suplent: Sr. Cristian Sánchez García
   Sr. Eduard Navarro Garcia
   Suplent: Sra. Elena Hinojo Navarro
   Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz
   Suplent: Sra. Montserrat Chacon i Rocamora
   Sra. Glòria Rubio Casas
   Suplent: Sr. Lluís Perarnau Reyes
   Sr. Carles Rossinyol i Vidal
   Suplent: Sr. Josep Beltran i Taixà
   Sr. Jose Luis Fernández Díaz
   Suplent: Sr. Adrián Hernández Moyano
   Sra. Marisol Martínez Torres
   Suplent : Sr. Miquel Soler Antolí
   Sr. Esteban Gesa Para
  • Vocals tècnics:
   Coordinador/a de Presidència i Serveis Centrals
   Cap de serveis econòmics
   Cap del servei d'informació de base
   Tresorer/a

Organismes especials

Organització especial de Gestió Can Llong

 • President: Tinent d'alcalde de l'Àrea de Cohesió Territorial
 • Vocals:
  Coordinador/a Àrea de Cohesió territorial - Urbanisme
  Cap de servei de Planificació urbanística
  Cap de programa d'Obres Públiques
  Cap de servei de Serveis Econòmics
  Gerent de Vimusa en representació dels propietaris

Societats municipals i mixtes

Organismes i societats municipals

 • Promoció Econòmica de Sabadell, SL
  • Estatuts de la Societat
  • Acord de Constitució
  • President: Tinent d'alcalde de l'Àrea de Cohesió Territorial
  • Membres del Consell d'Administració:
   Sr. Albert Cos Boada
   Sr. Xavier Guerrero i Cano
   Sr. Eduard Navarro Garcia,
   Sr. Josep Ayuso Raya
   Sr. Josep Beltran Taixà
   Sr. Ramón García Fernández
   Sra. Marisol Martínez Torres
   Sr Esteban Gesa Para

 • Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL
  • Estatuts de la Societat
  • President del Consell d'Administració: Sr. Maties Serracant Camps
  • Membres del Consell d'Administració:
   Sr. Antoni Font Renom
   Sr. Xavier Guerrero Cano
   Sr. Joan Berlanga Sarraseca
   Sr. Josep Ayuso Raya
   Sra. Glòria Rubio Casas
   Sr. Adrián Hernández Moyano
   Sra. Marisol Martínez Torres
   Sr. Esteban Gesa Para

 •  Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA)
  • Estatuts de la Societat
  • Acord de Constitució
  • President del Consell d'Administració: Sr. Maties Serracant Camps
  • Vicepresidenta del Consell d'Administració: Sra. Glòria Rubio Casas
  • Membres del Consell d'Administració:
   Sr. Gabriel Fernandez Diaz
   Sr. Carles Rossinyol Vidal
   Sra. Elena Hinojo Navarro
   Sr. Josep Ayuso Raya
   Sr. Esteban Gesa Para
   Sr. José Luis Fernández Díaz
   Sr. Miquel Soler Antolí
   Sra. Montse Moles Llamas
   Sr. Marcel Galofré Esteve

Societats mixtes de gestió de servei públic

Entitats i consorcis

Consorcis administratius vinculats a serveis i activitats de la ciutat

 • Consorci Sanitari del Parc Taulí de Sabadell
  • Membre del Consell i vicepresident: Sr. Maties serracant Camps
  • Membre del Consell: Sr. Ramon Vidal López
  • Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques de Can Puiggener i Torre Romeu del Terme Municipal de Sabadell

 • Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques de Can Puiggener i Torre Romeu del Terme Municipal de Sabadell
  • Representants municipals:
   Sr. Juli Fernàndez Olivares
   Sra. Glòria Rubio Casas

Consorcis administratius supramunicipals

 • Consorci per a la Normalització Lingüística
  • Representant municipal: Sra. Montserrat Chacon i Rocamora

 • Consorci Localret
  • Representant municipal: Sr. Maties serracant Camps

 • Consorci de Turisme del Vallès Occidental
  • Representant municipal: Sra. Marisol Martínez Torres

 • Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
  • Representant municipal: Sr. Lluís Perarnau Reyes

 • Consorci de Comunicació Local
  • Representant municipal: Sr. Miquel Soler Antolí

 • Consorci del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est
  • Representants municipals:
   Sr. Maties serracant Camps
   Suplent: Sr. Ramon Vidal López

 • Consorci Sanitari i Social de Catalunya
  • Representant municipal: Sr. Joan Berlanga Sarraseca

 • Consorci Besòs Tordera
  • Representant municipal: Sr. Joan Berlanga Sarraseca

Entitats i institucions privades sense ànim de lucre amb participació municipal 

 • Oficina de Dinamització del Centre
  • Representant municipal: Sr. Juli fernàndez Olivares

 • Fundació Disseny Tèxtil
  • Representant municipal: Sr. Eduard Navarro Garcia

 • Fundació Privada de l'Esport Sabadellenc
  • Representant municipal: Sra. Marisol Martínez Torres

 • Comitè Local de la Creu Roja
  • Representants municipals:
   Sr. Joan Berlanga Sarraseca
   Sr. Gabriel Fernàndez i Diaz

 • Consell Esportiu del Vallès Occidental
  • Representants municipals: Sra. Marisol Martínez Torres

 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
  • Representant municipal: Sra. Míriam Ferràndiz Saus

 • Fundació Miquel Agustí
  • Representants municipals:
   Sr. Maties serracant Camps
   Sr. Juli Fernàndez i Olivares
   Sr. Joan Berlanga Sarraseca
   Sr. Xavier Guerrero i Cano

 • Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya
  • Representant municipal: Sr. Eduard Navarro Garcia

 • Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès
  • Representant municipal: Sra. Montserrat Chacon i Rocamora

 • Fundació Inform
  • Representant municipal: Sr. Eduard Navarro Garcia

 • Fundació Mare de Deu de la Salut
  • Representant municipal:
   Sr. Maties serracant Camps
   Sra. Marisol Martínez Torres
   Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz

 • Fundació Mirna Lacambra
  • Representant municipal: Sra. Montserrat Chacon i Rocamora

Entitats i òrgans públics supramunicipals amb participació de l'Ajuntament

 • Comissió Coordinadora del Transport Metropolità de Barcelona de la Generalitat de Catalunya
  • Representant municipal: Sr. Xavier Guerrero i Cano

 • Xarxa Catalana de Ciutats Saludables
  • Representant municipal: Sr. Ramon Vidal López

 • Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
  • Representants municipals
   Sr. Maties serracant Camps
   Sr. Eduard Navarro Garcia

 • Associació de Ciutats Tèxtils d'Europa (ACTE)
  • Representant municipal: Sr. Eduard Navarro Garcia

 • Xarxa de Ciutats Telecities
  • Representant municipal: Sr. Xavier Guerrero i Cano

 • AMTU: Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona
  • Representants municipals:
   Sr. Maties serracant Camps
   Sr. Xavier Guerrero i Cano

 • Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat
  • Representants municipals:
   Sr. Maties serracant Camps
   Suplent: Sr. Joan Berlanga Sarraseca

 • Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya
  • Representant municipal: Sr. Joan Berlanga Sarraseca

 • Agrupació de Defensa Forestal
  • Representant municipal: Sr. Joan Berlanga Sarraseca

 • Xarxa de Custòdia del Territori
  • Representant municipal: Sr. Joan Berlanga Sarraseca

 • Àmbit B-30
  • Representant municipal: Sr. Maties serracant Camps
  • Suplent: Sr. Eduard Navarro García

 • Associació Projecte FIARE a Catalunya
  • Representant municipal: Sr. Juli Fernàndez Olivares

 • Associació RED CIVINET España y Portugal
  • Representant municipal: Sr. Xavier Guerrero i Cano

 • Xarxa d'entitats locals per la transparència i la participació
  • Representant municipal: Sr. Elena Hinojo Navarro

 • Associació de propietaris forestals de Sabadell, Castellar del Vallès, Sentmenat i Terrassa
  • Representant municipal: Sr. Joan Berlanga Sarraseca

 • Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària
  • Representant municipal: Sr. Maties serracant Camps
  • Suplent: Sr. Eduard Navarro García

 • Xarxa mundial de ciutats amigables amb les persones grans de l'Organització Mundial de la Salut
  • Representant municipal: Sra. Olga Jiménez Palau

 • Associació de Municipis per l'Aigua Pública (AMAP)
  • Representant municipal: Sr. Maties serracant Camps