PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions d'execució. Els contractes subscrits, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords.
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
 • Les licitacions de contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
La informació sobre les entitats i els òrgans de contractació, amb indicació de la denominació exacta, telèfon i adreces postals i electròniques.
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1a
 • Òrgans de la contractació municipal

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
 • Relació de contractes oberts i negociats

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Els indicadors i estadístiques de la contractació pública
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
 • Transparència en la contractació pública

Informació econòmica i financera
Patrimoni municipal i inventaris
Fonts
 • Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Immobles i dependències municipals

Informació econòmica i financera
Patrimoni municipal i inventaris
La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni.
Fonts
 • Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2b
 • Gestió del Patrimoni

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Fonts:
  Transparència

Descàrregues

2018
Indicadors de transparència urbanística
Format:
Data creació: 05/09/2018
Data publicació: 07/05/2019
Freqüència d'actualització: Anual

Informació econòmica i financera
Patrimoni municipal i inventaris
Inventari de vehicles municipals, incloent els vehicles oficials.
Fonts
 • Espai Públic-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
 • Inventari de vehicles