PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

SubvVeins22 TW


Subvencions destinades a activitats i projectes d'entitats veinals, 2022

>> Bases
>> Convocatòria


Consignació:

27.000 €, convocatòria aprovada per Junta de Govern Local 25.04.22


Presentació de sol·licituds:

Termini de presentació de sol·licituds: Del 18 de maig al 16 de juny de 2022 (ambdós inclosos) 

Documentació a presentar:

  • Les sol·licituds de subvenció s'han de realitzar mitjançant els impresos normalitzats.  Annex I
  • Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació referenciada a l'article 8 de les bases

Més informació:

  • Servei de Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària
    93 745 31 84 (9 a 14 h)

Dilluns 16 de maig de 2022 a les 09:00h
Ubicació: Edifici Consistorial - Despatx de l'Alcaldessa

Assistents: Personal de Gabinet de l'Alcaldia

Dilluns 16 de maig de 2022 a les 09:00h
Ubicació: Urbanisme

Assistents: Representants de l'entitat i personal tècnic municipal.

Dilluns 16 de maig de 2022 a les 09:00h
Ubicació: Barcelona

Dilluns 16 de maig de 2022 a les 11:00h
Ubicació: Telemàtica

Assistents: La coordinadora de l'Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació, caps de Servei, caps de Programa i lletrades de l'Àrea

Dilluns 16 de maig de 2022 a les 13:00h
Ubicació: Edifici Consistorial- Sala de govern

Dilluns 16 de maig de 2022 a les 13:30h
Ubicació: Edifici Consistorial- Sala de govern

Dilluns 16 de maig de 2022 a les 14:00h
Ubicació: Edifici Consistorial- Sala de govern

Assistents: Regidors i regidores del grup municipal