PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
Dimecres 18 de maig de 2022 a les 09:30h
Ubicació: Sabadell

Assistents:

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: Els serveis municipals
Descripció: Enquestes, i altres avaluacions amb participació dels ciutadans, sobre la prestació dels serveis municipals.
Fonts:
  • Transparència
  • Serveis Municipals-T2
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j
Etiquetes:Cartes de serveis, cartas de servicios, compromisos, serveis municipals, servicios municipales, prestaciones, prestacions, calidad, qualitat, ciudadanía, ciudadanos, ciutadans

Descàrregues

Comunicacions a l'Ajuntament 2021
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Comunicacions a l'Ajuntament 2019
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Comunicacions a l'Ajuntament 2020
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Enquestes de satisfacció: Enquestes sobre la prestació de serveis municipals
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Suggeriments al Portal de transparència
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Enquestes sobre prestació de serveis municipals en relació als compromisos de les cartes de serveis
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Dimecres 18 de maig, a les 10 h

Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament (pl.de Sant Roc, 1)


Dimecres 18 de maig de 2022 a les 10:00h
Ubicació: Edifici Consistorial- Saló de Plens

Assistents: Alcaldessa, regidors i regidores, interventor i secretari.

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: Els serveis municipals
Descripció: Visualització de les memòries corresponents a diferents serveis de l'Ajuntament.
Fonts:
  • Alcaldia / Ajuntament de Sabadell
  • TransparènciaServeis Municipals-T
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j

Descàrregues

Memòria SAC 2016. dades i informació estadística de tràmits, consultes i suggeriments dels ciutadans
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Memòries d'actuació dels serveis municipal: Transparència i Organització: Memòria d'activitats 2016
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Síndica Municipal de Greugues Sabadell. Memòria anual 2021
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Dades estadístiques de les Biblioteques de Sabadell (2017-2019)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Dades estadístiques de les Biblioteques de Sabadell, 2018, 2019, 2020
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2021
Acció Social. Informe covid-19. Resum d'activitats i indicadors. Sabadell, juny 2021
Format:
Data creació: 01/09/2021
Data publicació: 17/11/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Servei de Mediació Comunitària. Memòria 2021
Format:
Data creació: 31/01/2022
Data publicació: 04/03/2022
Freqüència d'actualització: Anual
Junta Arbitral de Consum. Balanç 2021
Format:
Data creació: 10/03/2022
Data publicació: 17/03/2022
Freqüència d'actualització: Anual
Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores. OMIC. Balanç 2021
Format:
Data creació: 10/03/2022
Data publicació: 17/03/2022
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria Servei d'Atenció Domiciliària. Ajuntament de Sabadell. 2021
Format:
Data creació: 07/03/2022
Data publicació: 02/04/2022
Freqüència d'actualització: Anual
2020
Servei de Mediació Comunitària. Memòria 2020
Format:
Data creació: 06/04/2020
Data publicació: 27/09/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Informe anual 2020. Síndica Municipal de Greuges Sabadell
Format:
Data creació: 01/03/2021
Data publicació: 27/09/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2020. Policia Municipal de Sabadell
Format:
Data creació: 05/04/2021
Data publicació: 28/09/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores. OMIC. Balanç 2020
Format:
Data creació: 27/09/2021
Data publicació: 28/09/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Junta Arbitral de Consum. Balanç 2020
Format:
Data creació: 10/03/2021
Data publicació: 09/11/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Mercats Municiapls. Memòria 2020
Format:
Data creació: 08/03/2021
Data publicació: 09/11/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Comerç, balanç 2020
Format:
Data creació: 08/03/2021
Data publicació: 10/11/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Enquesta de la Seguretat pública de l'any 2020. Policia Municipal,
Format:
Data creació: 21/10/2021
Data publicació: 16/11/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Informe de tendència social 2020
Format:
Data creació: 13/09/2021
Data publicació: 17/11/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Informe anual Promoció Econòmica de Sabadell S.L. 2020
Format:
Data creació: 01/03/2022
Data publicació: 17/03/2022
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2020 Centres Cívics. Servei de Democràcia Deliberativa i Intervenció Comunitària. Juny, 2021
Format:
Data creació: 15/06/2021
Data publicació: 02/04/2022
Freqüència d'actualització: Anual
2019
Informe anual 2019. Promoció Econòmica de Sabadell, S.L
Format:
Data creació: 06/04/2020
Data publicació: 27/09/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2019. Centres Cívics . Servei de Participació Ciutadana, juny 2020
Format:
Data creació: 03/06/2020
Data publicació: 27/09/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2019. Policia Municipal de Sabadell
Format:
Data creació: 06/04/2020
Data publicació: 28/09/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria del Pla de Participació Ciutadana 2019
Format:
Data creació: 08/06/2020
Data publicació: 10/11/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Informe de tendència social 2019
Format:
Data creació: 14/09/2020
Data publicació: 17/11/2021
Freqüència d'actualització: Anual
2018
Memòria 2018.Servei Acció Social
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Gabinet de l'Alcaldia
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei d'Anàlisis i Projectes
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 19/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Agència Tributària de Sabadell
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018.Servei de Cicles de Vida
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Comerç i Cosum
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Promoció de la Ciutat i Turisme
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Habitatges Municipals de Sabadell. VIMUSA
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei d'Esports
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 21/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Serveis Jurídics (Àrea de Cohesió Territorial)
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Síndica Municipal de Greuges de Sabadell
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Sostenibilitat
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Transparència, Atenció Ciutadana i Organització
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Treball i Empresa
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Tresoreria
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Planificació Urbanística
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Policia Municipal de Sabadell
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Comunicacions Audivisuals de Sabadell
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Recursos Humans
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Salut
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Mobilitat
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei d'Obres d'Equipaments Municipals
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei d'Obres Públiques
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Parcs i Jardins i Manteniments
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Participació Ciutadana
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Planificació i Projectes de Ciutat
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei d'Informació de Base
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei d'Informàtica
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Intervenció General
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Llicències i Disciplina d'Activitats
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Programa de Llicències Urbanístiques
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei d'Intervenció Comunitària i Mediació
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Comunicació
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Direcció de l'Àrea de Cohesió Territorial
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Drets Civils i Gènere
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei d'Educació
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei de Gestió Trbutària
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2018. Servei d'Habitatge
Format:
Data creació: 14/11/2019
Data publicació: 16/11/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Memòria 2017. Ajuntament de Sabadell
Format:
Data creació: 15/03/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Acció Social
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Comerç i Consum
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Comunicació
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Cultura
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Drets Civils i Gènere
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Tresoreria
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Esports
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei del Gabinet d'Alcaldia
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 20178. Servei d'Habitatge
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Llicències i Disciplina d'Activitats
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Policia Municipal. Dades Servei de Policia Municipal. Any 2017
Format:
Data creació: 08/03/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Salut
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Obres d'Equipaments
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Serveis Econòmics
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Serveis Generals i Compres
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Sostenibilitat
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Transparència, Atenció Ciutadana i Organització
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Programa d'Innovació i Ciutat
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Participació Ciutadana
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Planificació Urbanística
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Promoció Econòmica de Sabadell SL
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Recursos Humans
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Serveis jurídics i Llicències Urbanístiques
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Anàlisis i projectes
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Agència Tributària de Sabadell
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei de Cicles de Vida
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Educació
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Servei d'Informació de Base
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Memòria 2017. Informàtica Ajuntament de Sabadell
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual

Dimecres 18 de maig de 2022 a les 16:00h
Ubicació: telemàtica

Assistents: Representant startup Cap de Servei Cicles de Vida