PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

 

Com constituir una associació?

Per formar una associació, almenys heu de ser 3 persones. El primer pas és constituir l’entitat. Per això, els membres fundadors us heu de reunir, redactar l’acta fundacional i els estatus.  Més informació

CENS D'ENTITATS JUVENILS DE LA GENERALITAT
La inscripció en aquest cens té avantatges interessants per a les entitats juvenils, com rebre informació o accedir a ajuts. Més informació

NIF PER A ENTITATS
Qualsevol persona jurídica, així com els obligats tributaris a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, tindran un número d'identificació fiscal per a les seves relacions de natura o amb transcendència tributària. Es tramita a l’Agència Tributària (Hisenda) . Prèviament cal que l’associació estigui registrada. Més informació

REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS DE SABADELL
La inscripció al Registre és imprescindible per accedir a una subvenció municipal i a molts dels serveis de suport a l'associacionisme. Més informació

SERVEIS PER A ENTITATS
Consulta els serveis adreçats a les entitats que s’ofereixen a Sabadell a Més informació

 assso