PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
          

 

Compartir habitatge

Els alts preus de l'habitatge fan que compartir pis sigui una de les opcions més factibles per aconseguir emancipar-se.
A l'hora de compartir pis, et trobes davant dues opcions: Lloguer parcial i Sotsarrendament.
Normalment aquests tipus de contractes es fan verbalment i de forma directa amb el propietari o el llogater. Això, en molts casos, al no tenir res per escrit dificulta la nostra situació i ens crea una indefensió en els nostres drets i interessos. Et recomanem, per evitar sorpreses i malentesos, que estableixis per escrit, quines seran les condicions del lloguer, els teus drets i les teves obligacions.
En el moment de pactar o formalitzar els termes del contracte, has de tenir molt clar:
- Quin serà l'espai de l'habitatge del qual podràs gaudir lliurement.
- Quins seran els espais comuns que es compartiran amb l'arrendari o d'altres persones que puguin tenir també un lloguer parcial al mateix habitatge.
- Establir quines seran les despeses que hauràs d'assumir.
Fixar la durada del contracte: inici del contracte i data d'acabament.

Lloguer parcial
Amb aquest tipus de contracte, estem llogant una habitació en un habitatge propietat d'una altra persona.
Si optem per aquest tipus de contracte, conviurem amb el propietari del pis. Ens podem trobar que hi hagi un o més contractes de lloguer parcial simultanis en un mateix habitatge, per això és molt important establir sempre amb el propietari, per escrit, quines seran les condicions d'ús.
Pel que fa a la durada, diferenciem 2 tipus de contracte:
- De durada anual i prorrogable.
- Contracte parcial, de durada determinada.
És molt important explicitar la data d'inici i la data d'acabament del contracte.

El sotsarrendament
Es produeix quan llogues una part de l'habitatge que prèviament has llogat en la seva totalitat, sempre amb el consentiment previ i per escrit, del propietari. Cal anar molt amb compte amb aquest tipus de contracte, ja que el desconeixement del sotsarrendament o el contracte de lloguer parcial provoca tota mena de situacions. Cal informar-se degudament.
En cas de sotsarrendar un habitatge, abans de signar el contracte cal assegurar que el llogater té l'acord previ i explícit del propietari de l'habitatge per a sotsarrendar-lo.

També et pot interessar...

Informació de la Generalitat sobre tipus d'habitatge jove.
Habitacions en pisos compartits a Barcelona.