27
Novembre
2014

VIMUSA estrena nou web per facilitar encara més l’accés de la ciutadania a la informació relacionada amb l’habitatge

Amb el nou web la societat municipal vol avançar en la protecció d’un dret fonamental com és l’habitatge, en transparència i en la promoció d’unes polítiques públiques cada cop més properes i eficients.

Amb l’objectiu de facilitar als ciutadans i ciutadanes l’accés a informació que els pugui ser d’interès en relació amb els serveis que VIMUSA gestiona en matèria d’habitatge, la societat municipal ha posat en marxa un nou web. Amb l’impuls d’aquesta eina, consultable a http://www.vimusa.cat/, es renova, amplia i millora l’anterior portal. Amb el nou web la societat municipal vol avançar en la protecció d’un dret fonamental com és l’habitatge, en transparència i en la promoció d’unes polítiques públiques cada cop més properes i eficients.

A www.vimusa.cat l’usuari pot trobar una borsa d’habitatge assequible, amb un cercador que li permetrà filtrar els resultats segons si es vol llogar o comprar, per tipus d’immoble (habitatge, pàrquing, local o nau industrial) i en funció d’altres característiques com els metres quadrats, el preu, el nombre d’habitacions o els destinataris (joves, gent gran, família nombrosa, etc.), entre altres.

Així mateix, s’hi inclou tota la informació d’interès sobre l’Oficina Local de l’Habitatge. En aquest marc, figuren els ajuts i subvencions per accedir a un habitatge o per al foment de la rehabilitació. També sobre el certificat energètic i la cèdula d’habitabilitat. Encara en el marc de l’Oficina Local, s’inclouen les dades sobre la mediació perquè els pisos buits puguin incorporar-se al mercat de lloguer i què és i com inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO). D’altra banda, hi ha la possibilitat de realitzar consultes o plantejar dubtes on line.

Un altre dels principals apartats del web fa referència a la pròpia VIMUSA, amb la història de la societat municipal, la composició, les xifres i promocions realitzades i altres dades d’interès.

També integren el web, entre altres seccions, un apartat de notícies i publicacions.