PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

07
Octubre
2014

El Ple aprova el Pla de Viabilitat de VIMUSA perquè pugui continuar desenvolupant una política d’habitatge amb condicions de servei públic i marcat caràcter social

La sessió dóna també llum verda al Contracte Programa entre l’Ajuntament i VIMUSA perquè l’empresa municipal continuï prestant els serveis i activitats vinculats a la política local d’habitatge

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquesta tarda el Pla de Viabilitat de VIMUSA 2014-2017. El document posa les bases per garantir que l’empresa municipal pugui continuar desenvolupant totes aquelles activitats que conformen l’actuació municipal en matèria d’habitatge com un servei públic amb marcat caràcter social, sobretot tenint en compte l’actual context de crisi i els seus efectes sobre l’economia de moltes famílies. El Pla de Viabilitat s’ha aprovat per majoria amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte Entesa per Sabadell, que s’ha abstingut.

En paral·lel, el Ple també ha acordat el Contracte Programa que es formalitzarà entre l’Ajuntament i ViMUSA per al període 2015-2017. Aquest és un instrument que reforça el vincle entre les dues parts signatàries i la seva dimensió econòmica i ha de permetre la continuïtat dels serveis de caràcter social que l’empresa municipal presta per encàrrec de l’Ajuntament. El Contracte Programa s’ha aprovat per majoria amb els vots a favor de PSC, CiU, PP, i ICV, EUiA i Entesa per Sabadell s’han abstingut.

La dimensió social sempre ha estat l’eix fonamental de l’activitat que històricament ha desenvolupat VIMUSA en l’àmbit de la promoció, la construcció i la rehabilitació d’habitatges, com a accions de la política municipal per facilitar i protegir el dret a un habitatge digne. A l’actualitat, la conjuntura econòmica i les seves conseqüències sobre la ciutadania, així com la paralització del mercat immobiliari, han accentuat encara més la conveniència d’actuacions en aquest marc per part de les administracions públiques.

Aquestes circumstàncies, i la voluntat municipal de respondre adequadament  a les noves necessitats residencials de la ciutadania, han marcat a VIMUSA una orientació cap a les polítiques de lloguer i rehabilitació i un reforç dels serveis de tipus social que du a terme. Aquesta és l’estratègia que es veu enfortida amb el Pla de Viabilitat que avui s’ha aprovat i que busca també garantir l’equilibri econòmic i financer de l’empresa municipal.

Al Pla de Viabilitat s’hi descriuen 20 mesures amb la seva motivació, abast i temporalització en el període comprés entre 2014 i 2017. L’impacte econòmic del pla s’estima en 16.576.346 euros, del quals, 4.598.549 euros corresponen a les aportacions previstes al Contracte Programa per als anys compresos entre el 2015 i el 2017.

El Contracte Programa no consigna cap aportació en el 2014 perquè en aquest exercici el Pla de Viabilitat preveu el reconeixement d’obligacions de l’Ajuntament envers VIMUSA pròpies d’exercicis anteriors, com ara les liquidacions de l’Oficina Local d’Habitatge o les de costos d’obra pública corresponents a encàrrecs de gestió, o bé la transmissió de la Biblioteca del Complex Alexandra.

Evitar l’exclusió residencial, impuls del lloguer i rehabilitació

El Pla de Viabilitat i el Contracte Programa són mitjans per avançar en les directrius establertes pel document “La política municipal d’habitatge: accions i estratègies prioritàries en el context actual” que l’Ajuntament va aprovar el juliol de l’any passat en plenari. Les 20 mesures del pla estan relacionades amb l’assoliment de sis eixos d’actuació: evitar l’exclusió residencial, promoure el mercat de lloguer social, facilitar l’accés a l’habitatge als sectors de població amb menys recursos, fomentar la rehabilitació, proporcionar serveis en l’àmbit social relacionats amb l’habitatge i gestionar el patrimoni propi de VIMUSA.

Aquests eixos comporten la continuïtat de les accions que desenvolupa l’Oficina Local d’Habitatge i el programa de mediació per al lloguer social, que inclouen també la gestió de prestacions per al pagament de l’habitatge, de cèdules d’habitabilitat, d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i d’altres prestacions, així com del registre de sol·licitants d’habitatge protegit.

A través d’altres actuacions VIMUSA gestionarà les prestacions d’urgència destinades al pagament del lloguer i quotes d’amortització per a persones amb habitatge protegit. Una altra acció prioritària passa per la gestió del parc d’habitatges protegits de titularitat municipal amb un decidit impuls del lloguer. Així mateix, es contemplen mesures de foment per a la rehabilitació d’edificis i serveis relacionats amb la implantació de l’informe d’inspecció tècnica, el certificat d’eficiència energètica i l’informe d’accessibilitat, necessaris per sol·licitar ajuts per a la rehabilitació. També es contempla la gestió del propi patrimoni, la millora de la gestió dels impagats del parc de promoció pública o que la pròpia VIMUSA assumeixi les obres de rehabilitació i manteniment d’immobles del parc públic no patrimonial.

Així mateix, per tal de garantir l’equilibri econòmic i financer, el Pla de Viabilitat contempla el reconeixement del deute contret per l’Ajuntament i la Generalitat amb VIMUSA en exercicis anteriors. Precisament el reconeixement i pagament d’aquest deute per part de l’Ajuntament i la compensació pels serveis de caràcter social i públic prestats per l’empresa municipal per encàrrec de l’Ajuntament són els eixos fonamentals del Contracte Programa que conjuntament amb el Pla de Viabilitat avui ha estat sotmès a la consideració del Ple.

Fins a l’inici de la crisi econòmica el finançament de les promocions d’habitatge protegit era autosuficient gràcies als ingressos per la venda o el lloguer d’habitatges i als ajuts que es rebien segons el Pla d’Habitatge vigent en cada moment. Això permetia fer front a tots els serveis prestats per VIMUSA amb els recursos que la mateixa empresa generava, sense implicar cap cost per a l’Ajuntament.

Ara, davant una realitat completament diferent, ha estat necessari valorar el cost dels serveis públics i socials que presta VIMUSA i proposar la seva assignació a través del Contracte Programa amb l’Ajuntament que avui ha rebut el vist i plau del plenari municipal.

Categories Ajuntament, Govern, Habitatge, Urbanisme i Habitatge Tags ajuntament, habitatge, urbanisme, VIMUSA