Pla de Mandat i Plans d'Actuació Municipal - PAM

Acció de govern
Plans d'Actuació Municipal
El Pla del Govern per al mandat municipal: Document que defineix els principis que regiran l'actuació del govern municipal. Els Plansd'Actuació Municipals Anuals - PAM
Fonts
  • Gabinet de l'Alcaldia-T4
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
  • PAM 2023 -2027