PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

CENTRES CÍVICS

Enquesta de satisfacció: Espais dels centres cívics municipals

Aquesta enquesta es posa a disposició de les entitats usuàries dels centres cívics municipals,  per donar compliment  a l’indicador número 2 de la Carta de Serveis de Centres Cívics, que es concreta en quantificar, puntuant d'1 a 3, el grau de satisfacció respecte al manteniment dels espais dels centres cívics en òptimes condicions per a la realització d'activitats.

 

Escolliu el centre cívic on desenvolupeu habitualment les vostres activitats(on 1 és poc adequat i 3 molt adequat)(ón 1 és el menys positiu i 3 el més positiu)(on 1 és el menys positiu i 3 el més positiu)(on 1 és el menys positiu i el 3 el més positiu)Escriviu tot allò que creieu que ens pot ajudar a millorar

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament Obligació legal i exercici de poders públics (article 6.1.c i 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, presencialment a les oficines d'atencio ciutadana, adreçant-vos al correu postal a l'Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 - 08201 Sabadell i a través de la seu electrònica.
Informació addicional ampliada a https://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat