PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

L'AJUNTAMENT

Estat execució. Tercer trimestre de 2019

INFORMACIÓ PERIÒDICA RELATIVA A L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS I DEL MOVIMENT DE TRESORERIA A DATA 30-09-2019

RELACIÓ DE DOCUMENTS

1.- INFORME 93/2019 DE LA INTERVENCIÓ GENERAL
2.- ESTATS AJUNTAMENT DE SABADELL
   2.1.- RESUM ESTAT EXECUCIÓ EXERCICI CORRENT (INGRESSOS I DESPESES)
   2.2.- POLÍTIQUES DE DESPESES PER CAPÍTOL
   2.3.- ESTAT D'EXECUCIÓ INGRESSOS EXERCICI TANCATS PER CAPÍTOL
   2.4.- ESTAT D'EXECUCIÓ DESPESES EXERCICI TANCATS PER CAPÍTOL
   2.5.- ESTAT D'EXECUCIÓ INGRESSOS CORRENTS PER APLICACIÓ
   2.6.- ESTAT D'EXECUCIÓ DESPESES CORRENTS PER APLICACIÓ
   2.7.- ESTAT D'EXECUCIÓ PER ÀREA DE DESPESES
   2.8.- ACTA ARQUEIG DE TRESORERIA

3.- ESTATS I COMPTES DE LES SOCIETATS MERCANTILS
  3.1.- COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, SL
    3.1.1.- BALANÇ DE SITUACIÓ
    3.1.2.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
  3.2.- HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA
    3.2.1.- BALANÇ DE SITUACIÓ
    3.2.2.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
  3.3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL
   3.3.1.- BALANÇ DE SITUACIÓ
   3.3.2.- COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS