PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

L'AJUNTAMENT

 

Liquidació pressupost 2018

ÍNDEX DELS ESTATS DEMOSTRATIUS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018


1.AJUNTAMENT DE SABADELL
 1.1. Ingressos
  1.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  1.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
 1.2. Despeses
  1.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  1.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  1.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  1.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
  1.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  1.2.6 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  1.2.7 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
 1.3. Resultat Pressupostari
 1.4. Resultat Pressupostari consolidat
 1.5. Estat del romanent de Tresoreria
 1.6. Estat del deute a 31.12.2018
 1.7. Actes d'arqueig a 31.12.2018 (Informació no disponible)

2.ORGANISME AUTÒNOM INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL
 2.1. Ingressos
  2.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  2.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
 2.2. Despeses
  2.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  2.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  2.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  2.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
  2.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  2.2.6 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  2.2.7 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
  2.3. Resultat Pressupostari
  2.4. Actes d'arqueig a 31.12.2018 (Informació no disponible)

3.ORGANISME AUTÒNOM MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL
 3.1. Ingressos
  3.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  3.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
 3.2. Despeses
  3.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  3.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  3.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  3.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
  3.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  3.2.6 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  3.2.7 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
 3.3. Resultat Pressupostari
 3.4. Actes d'arqueig a 31.12.2018 (Informació no disponible)

4. ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
 4.1. Ingressos
  4.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
  4.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
 4.2. Despeses
  4.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
  4.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
  4.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
  4.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
  4.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
  4.2.6 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
  4.2.7 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
 4.3. Resultat Pressupostari
 4.4. Actes d'Arqueig a 31.12.2018 (informació no disponible)

5. Informe IGAS/25/2019, de 8 d’abril, relatiu a l’avaluació definitiva dels objectius de la LOEPSF de la Liquidació exercici 2018.

 Accés a liquidacions anteriors.