PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Liquidació pressupost 2015

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015
1.AJUNTAMENT DE SABADELL
1.1. Ingressos
1.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
1.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
1.2. Despeses
1.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
1.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
1.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
1.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
1.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
1.2.6 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
1.2.7 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
1.3. Resultat Pressupostari
1.4. Tramitació
1.4.1 - Informe de la Intervenció General Saldos de Dubtós Cobrament
1.4.2 - Informe de la Intervenció General de la Liquidació Ajuntament 2015
1.4.3 - Decret 3084/2016 de la Liquidació Ajuntament 2015
2.ORGANISME AUTÒNOM INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL
2.1. Ingressos
2.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
2.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
2.2. Despeses
2.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
2.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
2.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
2.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
2.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
2.2.6- Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
2.2.7 - Resum d'Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
2.3. Resultat Pressupostari
2.4. Tramitació
2.4.1 - Informe Intervenció: Liquidació Pressupost 2015 de l'Organisme Autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell
2.4.2 - Proposta de Liquidació 2015 Informàtica Ajuntament de Sabadell
3.ORGANISME AUTÒNOM MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL
3.1. Ingressos
3.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
3.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
3.2. Despeses
3.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
3.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
3.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
3.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
3.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
3.2.6 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
3.2.7 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
3.3. Resultat Pressupostari
3.4. Tramitació
3.4.1 - Informe Intervenció: Liquidació Pressupost 2015 de l'Organisme Autònom Museus i Arxiu Històric de Sabadell
3.4.2 - Proposta de Liquidació 2015 de l'Organisme Autònom Museus i Arxiu Històric de Sabadell
4.ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
4.1. Ingressos
4.1.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Ingressos
4.1.2 - Estat de Liquidació de Pressupost d'Ingressos. Resum per Classificació Econòmica
4.2. Despeses
4.2.1 - Estat de Liquidació de Pressupost - Despeses
4.2.2 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Econòmica
4.2.3 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses. Resum per Classificació Programa
4.2.4 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte
4.2.5 - Estat de Liquidació de Pressupost de Despeses per Borsa de Vinculació
4.2.6 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol
4.2.7 - Resum dObligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa
4.3. Resultat Pressupostari
4.4. Tramitació
4.4.1 - Informe Intervenció: Liquidació Pressupost 2015 de l'Organisme Autònom Agència Tributària de Sabadell
4.4.2 - Proposta de Liquidació 2015 de l'Organisme Autònom Agència Tributària de Sabadell
5.ESTATS ANUALS COMPTABLES CONSOLIDATS
5.1. Formulació Estats Consolidats 2015
5.2. Estat d'Ingressos Consolidats
5.3. Estat de Despeses Consolidats
5.4. Resultat Pressupostari Consolidats
5.5. Informe de la Intervenció General de l'Avaluació dels Objectius de LOEPSF 2015

Accés a liquidacions anteriors.