PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Pressupost general de 2024

El  pressupost ha estat aprovat inicialment al Ple extraordinari de data 10 de novembre. Els edictes es van publicar al Butlletí de  la Província  de Barcelona (BOPB) el 14 i 15 de novembre de 2023, durant el termini d’exposició de 15 dies hàbils, no es van presentar reclamacions

L’edicte d’aprovació definitiva es va publicar el 27 de desembre de 2023.

El pressupost general de 2024 va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2024.

Resum gràfic

1. Pressupost 2024

1.1 Dictamen

1.2 Informe intervenció TRLRHL

1.3 Informe intervenció estabilitat

1.4 Informe econòmic financer

2. Modificacions Pressupost

3. Ordenances fiscals per a 2024

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs d'àmbit local (impostos, taxes i contribucions especials) i els preus públics. Són una eina bàsica de la política fiscal i tributària, i una de les principals fonts d'ingressos municipals, que permeten portar a terme les actuacions que es consideren fer.

4. Línies fonamentals dels pressupostos per a l´exercici de 2024

Les línies fonamentals del pressupost han de contenir les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures d'ingressos i de despeses en què es basen, i han de donar informació sobre els ingressos i despeses continguts al projecte de pressupost.

5. Marc  pressupostari 2024-2026

El marc pressupostari s'elabora en compliment de l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i ha de servir com a marc per a la futura elaboració d'uns pressupostos anuals coherents amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic.