PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Dades pressupost 2018

PRESSUPOST GENERAL 2018
L'expedient amb la proposta de Pressupost General de 2018, va ser aprovat inicialment en la sessió ordinària del ple municipal el dia 22 de novembre. Donat que no s'han presentat al·legacions queda aprovat definitivament i entrarà en vigor l'1 de gener de 2018.


1 - Bases d'execució del pressupost

2 - Annexos a les Bases
 2.1 - Partides ampliables
 2.2 - Subvencions nominatives

3 - Pressupost d'ingressos
 3.1 - Pressupost d'ingressos 2018 (Accés a Open Data)
 3.2 - Pressupost d'ingressos 2018 (CSV)
 3.3 - Classificació econòmica d'ingressos
 3.4 - Pressupost d'ingressos per capítols i articles
 3.5 - Pressupost d'ingressos per classificació econòmica

4. Pressupost de despeses
 4.1 - Pressupost de despeses 2018
 4.2 - Pressupost de despeses 2018 (CSV) (Accés a Open Data)
 4.3 - Classificació dels programes
 4.4 - Objectius dels programes
 4.5 - Classificació orgànica
 4.6 - Partides de despeses ordenades per orgànic
 4.7 - Classificació programes
 4.8 - Partides de despeses ordenades per programes
 4.9 - Classificació econòmica
 4.10 - Partides de despeses ordenades per econòmic

5 - Pressupost consolidat
 5.1 - Pressupost consolidat
 5.2 - Pressupost consolidat

6 - Pressupost dels Organismes Autònoms i Empreses Mercantils
 6.1 - Agència Tributària de Sabadell
 6.2 - Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)
 6.3 - OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell
 6.4 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L.
 6.5 - Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA)
 6.6 - Promoció Econòmica S.L.

7 - Annexos del Pressupost
 7.1 - Pressupost d'ingressos per capítols 2017 - 2018
 7.2 - Pressupost de despeses per capítols 2017 - 2018
 7.3 - Pressupost per departaments i tipus de despesa
 7.4 - Programa d'inversions