PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Dades pressupost 2019

PRESSUPOST GENERAL 2019

L'expedient amb la proposta de Pressupost General de 2019, va ser aprovat inicialment en la sessió extraordinària del ple municipal el dia 15 de novembre de 2018. Actualment en fase d'exposició pública.


1 - Bases d'execució del pressupost
2 - Annexos a les Bases
  2.1 - Partides ampliables
  2.2 - Subvencions nominatives
3 - Pressupost d'ingressos
   3.1 - Pressupost d'ingressos 2019
   3.2 - Pressupost d'ingressos 2019 (CSV)
   3.3 - Classificació econòmica d'ingressos
   3.4 - Pressupost d'ingressos per capítols i articles
   3.5 - Pressupost d'ingressos per classificació econòmica
4. Pressupost de despeses
   4.1 - Pressupost de despeses 2019
   4.2 - Pressupost de despeses 2019 (CSV)
   4.3 - Classificació dels programes
   4.4 - Objectius dels programes
   4.5 - Classificació orgànica
   4.6 - Partides de despeses ordenades per orgànic
   4.7 - Classificació programes
   4.8 - Partides de despeses ordenades per programes
   4.9 - Classificació econòmica
   4.10 - Partides de despeses ordenades per econòmic
5 - Pressupost consolidat
   5.1 - Pressupost consolidat
   5.2 - Pressupost consolidat
6 - Pressupost dels Organismes Autònoms i Empreses Mercantils
   6.1 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L.
   6.2 - Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA)
   6.3 - Promoció Econòmica S.L.
7 - Annexos del Pressupost
  7.1 - Pressupost d'ingressos per capítols 2018 - 2019
  7.2 - Pressupost de despeses per capítols 2018 - 2019
  7.3 - Pressupost per departaments i tipus de despesa
  7.4 - Programa d'inversions