PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) a Sabadell

Localització i contacte

plànol Afegeix al mobil

Com arribar-hi?

 • Autobusos urbans (TUS)
    Parades properes:
  • Alfons XIII : L4,L5,L11,L44,L55,L80,
  • Casal Pere Quart : L1,L2,L3,L11,L80,
  • Dr. Robert : L1,L2,L3,L4,L5,L44,L55,
  • F.G.C. - Rambla : L11,L80,
  • Manresa : L1,L2,L3,L4,L5,L44,L55,
  • Sant Joan : L4,L5,L12,L44,L55,F4,F5,
  • Tres Creus : L4,L5,L12,L44,L55,F4,F5,

Horari

De dilluns a divendres de 8 a 14h i dilluns i dimecres de 15 a 17h (atenció telefònica)
Per atenció presencial és necessari demanar cita prèvia.

Festius locals 2022:
- 9 de maig
- 5 de setembre

Més informació

IMPOSTOS DELEGATS:> Gestió, inspecció i recaptació de:   . Impost sobre activitats econòmiques.


   . Impost sobre vehicles de tracció mecànica.


   . Taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.>  Recaptació en període de voluntària i executiva (fora del termini de pagament voluntari) de:   . Impost sobre Béns Immobles.


   . Contribucions Especials.


   . Multes de Transit.


   . Diferents taxes.> Recaptació en període executiu (fora del termini de pagament voluntari) de:   . Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.


   . Impost sobre construccions, instal·lacions i obres


   . Diferents taxes, cànons i preus públics.

Enllaços relacionats