PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

02
Mai
2022

El Ple porta a aprovació provisional el nou pla d’ús recreatiu que regularà la implantació de bars musicals i discoteques

La nova proposta exclou la regulació de l’ús religiós

El Ple porta a aprovació provisional el nou pla d’ús recreatiu que regularà la implantació de bars musicals i discoteques

L’Ajuntament de Sabadell treballa en una Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació que permetrà revisar i actualitzar la definició de l’ús recreatiu i regular la implantació de les activitats que s’hi adscriuen, entre les quals bars musicals i discoteques. El Ple del mes d’abril portarà a aprovació provisional la modificació de l’esmentat pla.

La proposta arriba després que el Ple municipal del febrer de 2020 aprovés la suspensió de llicències i la iniciació dels estudis i treballs necessaris per establir una nova regulació de determinades activitats vinculades als usos recreatius, comercial, associatiu, residencial i religiós.

Ara, una vegada definida la proposta de modificació del Pla General i després d’aprovar-la inicialment al març de 2021, s’ha decidit modificar el document i deixar sense efecte la regulació de l’ús religiós. Aquesta decisió s’ha pres arrel d’una al·legació presentada per l’Associació d’Entitats Evangèliques de Sabadell, que s’ha considerat tenir-la en compte per millorar alguns aspectes de la proposta, però sense que això demori la tramitació de la resta d’usos.

Usos Recreatius

Pel que fa als usos recreatius, la proposta de regulació s’ha fet a partir de diferents paràmetres: definició de nous sub-usos recreatius, l’establiment de diferents zones segons la seva capacitat o aforament màxim, la capacitat màxima segons amplada del carrer, qualificacions urbanístiques i la proximitat a zones residencials, les separacions mínimes dels usos recreatius en relació a usos col·lectius protegits (com poden ser l’educatiu o el sanitari-assistencial), les separacions mínimes de les activitats preexistents i també en relació a l’edifici.

En aquest marc, l’ús recreatiu es redefineix en tres sub-usos:

 • Recreatiu Musical (bars musicals, discoteques, sales de concerts)
 • Recreatiu d’Oci (billars, esplais, sales de festes infantils, escape-rooms)
 • Recreatiu Especial (jocs i apostes, clubs de cànnabis, after-hours)

Els locals d’ús recreatiu es classifiquen, a més, en quatre grups d’aforament:

 • Baix: fins a 150 persones (amb tres subgrups: fins a 50, de 51 a 100 i de 101 a 150)
 • Mitjà: de 151 a 500 persones
 • Alt: de 501 a 1.000 persones
 • Molt Alt: més de 1.000 persones

Zonificació

La nova regulació divideix el territori en quatre àmbits diferents per ordenar la implantació de les activitats en funció de les seves característiques i aforament:

 • Àmbit A: Centre Històric i anella central de Sabadell
 • Àmbit B: tot el sòl urbà i urbanitzable fora dels àmbits A, D i E
 • Àmbit D: Polígons industrials de trama urbana
 • Àmbit E: Polígons industrials perifèrics (zona Sudoest – E1)).

Aquesta modificació no tindrà efectes sobre la regulació actual a Sant Pau de Riu-sec, a on es manté el règim vigent, i a on qualsevol modificació dels usos caldria fer-la a través de la modificació del Pla parcial vigent.

D’altra banda i de forma general s’establiran límits d’aforament en funció de l’amplada de carrer i zones o àmbits. Pel que fa a aquells equipaments de protecció especial (centres d’ensenyament, sanitaris-assistencials, edificis públics) la distància mínima serà de 200 metres, àmbit dins del qual no es podran implantar establiments recreatius musicals i especials.

No s’admetrà, d’altra banda, la contigüitat lateral amb usos residencials. I només en els casos de baixos aforaments, s’admetrà̀ la implantació́ dels establiments en plantes baixes d’edificis residencials.

Zona A

A la Zona A (delimitada per la ronda de Zamenhof, la Gran Via, carretera de Barcelona i ronda de Ponent) s’estableixen els següents criteris:

 • Locals d’aforament baix fins a 100 persones amb un horari nocturn amb distàncies mínimes de 300 metres per a recreatius musicals. Els recreatius especials tindran un mínim de 1.000 metres entre ells. Sense limitació per als recreatius d’oci.

Zona B

A la Zona B (la totalitat del sòl urbà i urbanitzable a excepció de la resta de zones) la regulació serà:

 • Locals d’aforament baix fins a 150 persones amb un horari nocturn amb distàncies mínimes de 500 metres per a recreatius musicals. Els recreatius especials tindran un mínim de 1.000 metres entre ells. Sense limitació per als recreatius d’oci.

 Zona D

Pel que fa a la Zona D (polígons industrials en l’entramat urbà) s’estableixen els següents criteris:

 • Locals d’aforament baix fins a 150 persones amb un horari nocturn amb distàncies mínimes de 300 metres per a recreatius musicals. Els recreatius especials tindran un mínim de 1.000 metres entre ells. Sense limitació per als recreatius d’oci.

Zona E.1

La Zona E.1 (polígons industrials Sud-Oest):

 • Locals d’aforament mitjà fins a 500 persones, amb un horari nocturn amb distàncies mínimes per a recreatius musicals de 200 metres o de 500 metres en aquelles vies limítrofes amb altres àmbits. Nombre màxim d’establiments 3, dels quals només 2 poden ser d’aforament superior a 150 persones. Els recreatius especials tindran un mínim de 1.000 metres entre ells. Sense limitació per als recreatius d’oci.