PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

 

11
Febrer
2015

El Servei d’Habitatge de l’Ajuntament va realitzar un total de 739 intervencions l’any 2014 per donar resposta a problemàtiques relacionades amb aquest àmbit

Entre les xifres, Ofideute Sabadell va tractar 435 expedients de famílies en risc de pèrdua de l’habitatge

Amb la voluntat de donar resposta a les problemàtiques relacionades amb l’Habitatge a la ciutat, el Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Sabadell va portar a terme l’any 2014 un total de 739 actuacions. Entre les xifres, destaquen les intervencions fetes per Ofideute Sabadell, que té com a objectiu la informació, l’assessorament i la intermediació per evitar el risc de pèrdua de l’habitatge, així com el treball de suport i acompanyament a les famílies que es troben en aquesta situació. Durant l’any 2014, s’han tractat 435 expedients, dels quals 319 eren nous, 79 procedien d’anys anteriors i 37 es van reobrir. Els 356 casos oberts o reoberts corresponien a 14 entitats bancàries i 4 societats financeres. Les entrevistes presencials realitzades per Ofideute van sumar un total de 1.042.

Avui la tinenta d’alcalde de Serveis Socials i Habitatge, Marta Farrés, ha presentat les principals dades tant d’Ofideute com del conjunt d’actuacions impulsades pel Servei d’Habitatge municipal. Tal i com ha comentat,

com a Ajuntament estem tenint un paper actiu i de lideratge en les problemàtiques relacionades amb l’habitatge. Això no obstant, també cal puntualitzar que sols no hi arribem, atès que com a administració local no tenim els instruments necessaris. En aquest sentit busquem complicitats i aliats que passen per les pròpies famílies i ciutadania, el tercer sector i, òbviament, les entitats financeres. Al cap i a la fi, del que es tracta no és només d’evitar que a les famílies les facin fora de casa seva sinó que cal anar més enllà i trobar solucions definitives a la situació d’aquests ciutadans i ciutadanes.

Durant el 2014, Ofideute Sabadellha tancat 178 expedients. Entre les xifres, destaca que en 107 dels casos han estat assessoraments, en 22 casos s’ha assolit un refinançament del deute, en 32 la dació i en 11 casos s’ha suspès el llançament. En cap cas s’ha registrat un llançament.

Pel que fa a les característiques dels usuaris d’Ofideute Sabadell, un 68% tenen uns ingressos inferiors als 1.000 euros mensuals, d'aquests un 61% estan per sota dels 500 euros.

En relació amb l’origen dels usuaris, un 73% són autòctons i un 27% són nouvinguts. Quant al gènere, tot i que tradicionalment la figura del cap de família ha estat representada per l’home, es constata que en situacions com la que ens ocupa és la dona la que acaba liderant aquests processos. Durant l’any 2014 i en un 54% dels casos, les demandants del servei han estat dones.

Adaptació constant

Nascut l'any 2011, Ofideute Sabadell es posa en marxa com a referent de l’administració per atendre, respondre i intervenir de forma integrada en totes les demandes ciutadanes relacionades amb el risc de pèrdua de l’habitatge principal. Durant aquests anys, des d’aquest servei s’ha hagut de treballar constantment per adaptar-se als canvis socials i normatius en la matèria, així com als processos de fusions o adquisicions bancàries, per tal de donar la millor resposta possible a la ciutadania.

Així mateix, la tasca d’Ofideute es continua complementant amb els convenis amb el tercer sector que aporten valor afegit en el suport i acompanyament a les famílies. Entre altres es continua treballant amb Creu Roja. També amb l'Associació d'Empleats Jubilats i Pensionistes de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, en aquest darrer cas per acompanyar els usuaris amb dificultats de comprensió dels processos relacionats amb els contractes hipotecaris. Durant l’any 2014 l’equip de voluntaris de l’entitat va acompanyar un total de 32 casos.

Altres intervencions del Servei d’Habitatge

Una altra branca de l’acció del Servei d’Habitatge de l’Ajuntament és el Suport a Comunitats, a través del qual durant 2014 s’han atès 160 comunitats, de les quals 108 rebien per primer cop aquest suport. D’aquestes 160, un total de 107 han estat acompanyaments integrals, 36 assessoraments i 17 accions d’informació. Durant 2014, s’han tancat un 40% de les comunitats en acompanyament integral, és a dir, que gràcies a aquest tipus d’intervenció, aquestes han millorat el seu funcionament i la seva capacitat d’organització i autogestió.

Pel que fa a les principals demandes de les comunitats, un 33% tenia relació amb l’economia i finances (destacant els impagaments de les quotes comunitàries), un 23% responen a problemes d’organització interna, un 17% són qüestions relacionades amb l’habitabilitat o rehabilitació, un 11% té a veure amb la convivència, un 9% amb el règim de tinença (sent la principal demanda el desconeixement sobre la propietat dels habitatges buits i/o llogats) i en un 7% amb l’ús indegut de l’habitatge.

Precisament en relació ambl’ús anòmal, s'ha intervingut enun total de 124 habitatges en aquesta situació. D’aquests, 74 casos són ocupacions il·legals, 47 són habitatges buits i en 3 casos s’han detectat situacions d’infrahabitatge, com podrien ser pisos o espais sense els serveis necessaris. En referència a l’ús anòmal d’habitatges, s’ha fet seguiment de les denúncies per ocupació i de la situació de les famílies que ocupen i s’ha donat suport en la recerca de la titularitat dels habitatges buits. Així mateix, s’ha assessorat les comunitats en relació amb les accions legals pertinents i s’ha donat suport en l’elaboració de documentació.

Tant en l’àmbit de suport a les comunitats com de les accions en el cas d’ús indegut d’habitatges, el Servei d’Habitatge ha destinat una dedicació intensiva i proactiva al barri de Can Puiggener.

Can Llobateres

Atesa la situació sòcioeconòmica i les necessitats particulars del sector de Can Llobateres, l’Ajuntament manté un equip específic de treball en aquest àmbit territorial. En aquest marc, s’ha proporcionat atenció continuada a un total de 20 comunitats (17 comunitats d’habitatges amb 281 habitatges en total i 3 comunitats d’aparcament amb 191 aparcaments). Entre els resultats de l’acció amb aquestes, s’ha reduït la morositat en un 25% a les comunitats de veïnatge i un 56% en una de les comunitats d’aparcament. També s’ha consolidat la participació col·lectiva en el manteniment dels espais comuns i s’han pogut detectar casos amb necessitats d’intervenció social.

Altres resultats són que 4 comunitats tutelades han passat a acompanyament, s’han constituït 6 noves juntes de propietaris i s’han creat dos grups motors al barri amb l'objectiu de promoure la participació i impulsar referents que consolidin i mantinguin les dinàmiques creades.

Intervencions de Serveis Socials

A banda de les 739 intervencions del Servei d’Habitatge durant 2014 (435 expedients d’Ofideute, 160 comunitats amb suport, detecció de 124 habitatges amb ús anòmal i atenció continuada a 20 comunitats de Can Llobateres), cal considerar aquelles intervencions que s’han portat a terme des de Serveis Socials en la matèria (sense comptabilitzar els ajuts d’emergència relacionats amb l’habitatge o el seguiment que realitzen de cada cas els Serveis Socials Bàsics). En aquest marc, s’han realitzat 33 informes per al Fondo Social de la Vivienda –amb l'objectiu que les entitats ofereixin un lloguer social a famílies que han estat desnonades per l'impagament en un procés d'execució hipotecària i que tenen l'oportunitat d'acollir-se a aquesta opció en virtut del conveni signat entre les entitats financeres i el govern de l'Estat espanyol– i s’han realitzat 48 gestions amb entitats financeres.

Categories Habitatge, Urbanisme i Habitatge Tags habitatge, Servei d'Habitatge, urbanisme