PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

03
Febrer
2020

Pas endavant per definir el “Balcó del Ripoll” i la seva connectivitat amb el centre de la ciutat

El Ple municipal porta a aprovació inicial la modificació del Pla General d’Ordenació, que afecta l’àmbit del carrer de Covadonga i la plaça de Clara Campoamor

Pas endavant per definir el “Balcó del Ripoll” i la seva connectivitat amb el centre de la ciutat
Simulació de l'ordenació projectada al balcó del Ripoll

L’ordenació dels espais que configuren el talús del Ripoll des del campus de la UAB fins al passeig de la Revolució i la seva connectivitat transversal amb el centre de Sabadell fan un pas més cap a la seva concreció. El Ple del mes de febrer portarà a aprovació inicial la Modificació puntual del Pla general d'Ordenació de Sabadell del balcó del Ripoll, a l'entorn del carrer de Covadonga i la plaça de Clara Campoamor.

La modificació del Pla pretén començar el procés d'actualització del règim urbanístic de diversos sòls entre la Gran Via (plaça de Clara Campoamor) i la timba del Ripoll. L’objectiu és aconseguir la continuïtat efectiva del recorregut del balcó del Ripoll entre la Universitat i el passeig de la Revolució, a més de potenciar les connectivitats transversals amb el centre de la ciutat. Són accions que segueixen els criteris establerts al pla director de l'Espai obert urbà de Sabadell, en tramitació.

Una altra de les finalitats de la proposta es reforçar la centralitat de l’àmbit, amb la millora de la mobilitat o la previsió del planejament en relació amb els equipaments de l’entorn i els espais lliures. També pren importància la potenciació de la implantació de serveis que complementin l’oferta universitària del Campus de la UAB, de l’ESDi i del Parc Taulí. Així mateix, es preveu la qualificació com a equipament general de part de l’edifici de l’Artèxtil.

Per aconseguir aquests objectius la modificació de pla proposa:

  • La delimitació de 3 sectors de millora urbana:
  1. Un primer àmbit que revisa les qualificacions a l'entorn de la Torre del Turull, que permetrà obtenir els sòls que connectin la plaça de Sant Salvador amb el passeig de la Revolució i obrir un nou accés al costat del parc des del carrer de Covadonga per la part posterior de l'Església de Sant Salvador.
  1. Un segon àmbit, que inclou l'illa Bilbao / Ripoll / Gran Via i Covadonga, d’una banda, i diverses finques entre el talús del Ripoll i els carrers de la Bonavista, del Ripoll i del Metge Mir, on es preveu una transformació residencial de la zona que limita amb la plaça de Clara Campoamor i garantir la permeabilitat de l'espai des del carrer del Metge Mir fins a la plaça de Sant Salvador.
  1. Un tercer àmbit, que inclou terrenys a la part nord i sud de l'entorn de la universitat, amb un doble objectiu: d’una banda, obrir una comunicació d'aquest espai amb el carrer del Metge Mir i, de l’altra, la possibilitat de completar els serveis de la universitat
  • La qualificació com a reserva d'equipament general de l'Artèxtil, que garanteixi el seu caràcter públic i reforci un àmbit de nova centralitat a l'entorn de la Gran Via.
  • La modificació del règim aplicable a l'equipament educatiu del Campus UAB, que no només completarà l'obtenció dels terrenys de titularitat pública de l'àmbit, sinó que també ajustarà la regulació per tal de permetre que part de les seves instal·lacions puguin allotjar serveis complementaris dels usos educatius.
  • El reconeixement com a espai lliure de part de la plaça de Clara Campoamor, que ja fa aquestes funcions, així com de part del carrer de Santa Teresa i alguns trams de carrer que connecten les places existents.
  • La suspensió de llicències en els àmbits dels sòls dels sectors de pla de millora urbana i els sòls afectats de sistemes que no són de titularitat pública en l'actualitat.
  • Alguns ajustos de les qualificacions d'espais lliures en l'entorn entre la carretera de Caldes i el carrer de Tres Creus i la plaça de Llorenç Juncà, així com de l'alineació de la parcel·la situada a la cantonada sud-oest entre els carrers del Comte de Reus i de Bonavista per tal de millorar les visuals del conjunt de la universitat.

Finalment, es relacionen algunes operacions que serviran per millorar la connectivitat general de la xarxa de vianants i la urbanització de carrers en l'entorn. Així, es preveu la possibilitat de crear nous recorreguts des de la Universitat, el carrer del Metge Mir i la plaça de Sant Salvador fins al Ripoll i Torre-romeu a través d'un nou camí i complementàriament fer un ascensor a l’alçada de la plaça de Sant Salvador.

D’altra banda, s’assenyala la conveniència d'urbanitzar en plataforma única els carrers del Ripoll i de la Bonavista entre els carrers del Metge Mir i de Covadonga, així com el carrer de Bilbao fins a la plaça de Sant Salvador.