PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

 

02
Març
2015

Finalitzen els treballs de millora a l’àmbit del Parc Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec amb la col·locació d’una tanca perimetral i la urbanització dels camins i l’enjardinament de l’illa del parc urbà de l’entorn de l’ermita

Dins el marc del Pla Director de les actuacions al Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec i d’acord amb els seus objectius, així com per la seva ubicació dins l’àmbit del sector comercial de Sant Pau, els darrers mesos s’han fet les obres corresponents a la tanca perimetral del jaciment arqueològic, com també la urbanització dels camins i enjardinaments de l’interior de l’illa de l’entorn de l’ermita de Sant Pau de Riu-sec.

Tal i com ha comentat Josep Ayuso, tinent d’alcalde de Presidència, en la visita d’aquest migdia: 

tots aquests treballs estan en el marc del projecte d’urbanització, s’han dut a terme des del mes de setembre de l’any passat per part de la Junta de Compensació i és un seguit d’accions i de treballs amb una inversió d’uns 360.000 euros que han millorat també el perímetre i l’accessibilitat així com els efectes del vandalisme. Estem contents de poder anunciar que de manera imminent recuperarem les visites guiades a aquests elements històrics, patrimonials i de referència.

Per la seva banda Quim Carné, regidor de Cultura, ha volgut destacar que

recuperem l’església romànica del segle XI-XII i gràcies als convenis de treball amb la UAB i l’ICAC poden venir estudiants a fer-ne les seves excavacions i per tant, també té una part formativa significativa. Avui és un dia important recuperem també les visites a les escoles perquè els infants també puguin saber d’on venim i qui som.

Joaquim Pera, professor del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha manifestat

la satisfacció perquè s’hagin acabat els treballs d’arranjament, el fet de tenir el jaciment tancat suposa un pas endavant per preservar la seva conservació i ara comença una nova etapa, per tal de fer de Sant Pau el nostre camp de pràctiques dels alumnes d’arqueologia. El nostre objectiu seria anar deixant les troballes a la vista: la capella i, a sota, tenim les restes d’una antiga vila romana.

Finalment, Esther Rodrigo, investigadora junior de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) ha explicat el procés de participació. Ha destacat que 

vam entrar a la vessant científica del projecte a petició de l’Ajuntament i la nostra tasca és donar suport científic i constituir un camp de treball per als estudiants del màster interuniversitari entre la Universitat Autònoma i la Rovira i Virgili Nosaltres considerem que un establiment rural, romà del segle I a.C. ajuda a conèixer el procés de romanització en aquesta àrea del Vallès.

Aquests treballs estaven inclosos en el Projecte d’urbanització bàsic i complementari del Pla Parcial de Sant Pau de Riu-sec, en els apartats corresponents a l’ordenació de les zones verdes i espais lliures en l’àmbit de l’ermita de Sant Pau i Can Borrell, a càrrec de la Junta de Compensació del Pla Parcial de Sant Pau de Riu-sec. Amb tot, s’ha adequat la proposta a la realitat actual dels espais.

El pressupost de les actuacions que s’han dut a terme és de prop de 362.000 euros.

El traçat de la tanca ve definit pel perímetre de protecció arqueològica, els límits amb la parcel·la veïna, el vial i els camins interns del parc urbà. Està formada per un sòcol de formigó armat de 15 centímetres d’alçada aproximada i una tanca metàl·lica formada per perfils laminats en calent. A més, s’han previst dos accessos al recinte mitjançant portes.

Els camins de nova construcció s’han delimitat per vorades de formigó de manera que serveixin de contenció al paviment. Els camins existents, que tan sols tenien construït el seu perímetre, també s’han pavimentat. Així mateix, s’ha dotat d'enllumenat, instal·lació de reg i xarxa de recollida d'aigües.

Alhora, s’han realitzat les actuacions de reparació per vandalisme a l’església de Sant Pau de Riu-sec, consistents en la reposició de fusteries i vidres, parts de paviment, baranes... així com refer la instal·lació elèctrica, col·locar noves lluminàries i un sistema anti-intrusió. Aquestes actuacions permetran recuperar les visites a l'interior de l'ermita.

Les obres es van iniciar el 8 de setembre i actualment estan finalitzades, pendents de repassos.

Conveni de col·laboració amb la UAB i l’ICAC

Paral·lelament, s’ha subscrit un nou conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Ajuntament de Sabadell, en la línia de treball que s’està desenvolupant entorn el jaciment de Sant Pau de Riu-sec des de l’any 2010.

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar el Projecte de Recerca quadriennal 2014-2017, en el Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec, que inclourà tres campanyes d’excavacions arqueològiques durant els anys 2015, 2016 i 2017.

El pla de recerca es realitzarà amb la participació de professionals arqueòlegs, professors de la UAB i amb la participació d’alumnes del grau d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es preveu realitzar tres intervencions arqueològiques, sens perjudici que es puguin dur a terme altres possibles actuacions de difusió i transferència social sobre l’àmbit del Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec descrit més amunt.

El finançament dels treballs anirà a càrrec de la Universitat Autònoma de Barcelona, en base a la subvenció atorgada per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i l’aportació de l’Ajuntament de Sabadell.

Les intervencions arqueològiques es duran a terme amb el seguiment i coordinació científica de la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb la participació de l’Ajuntament de Sabadell i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, i sota la direcció de professionals arqueòlegs.

Els valors històrics i culturals de Sant Pau de Riu-sec

El paratge de Sant Pau de Riu-sec té en els seus edificis històrics preexistents i el substrat arqueològic que s’ha anat posant al descobert i investigant des de fa anys, els seus principals valors culturals. El conjunt patrimonial arquitectònic, format per l’església romànica de Sant Pau de Riu-sec i la masia de Can Borrell de Sant Pau, és la peça clau de la zona verda del Pla parcial urbanístic de Sant Pau de Riu-sec.

El conjunt d’aquests elements físics, construïts o en format de runa arqueològica, està format per 3 elements:

-         L’església romànica i la rectoria d’època moderna de Sant Pau de Riu-sec.

-         El jaciment arqueològic.

-         La masia de Can Borrell de Sant Pau.

Història documental del lloc

El topònim principal referit a Sant Pau de Riu-sec és Rivo Sicco, la forma llatina de Riu-sec, que al·ludeix a un curs d’aigua de poc cabal. S’aplicà a la designació del lloc de Riu-sec, a la seva església i a persones vinculades a aquest lloc perquè hi residien o hi tenien propietats. Un exemple conegut és el de Bernat Giribert de Riusec del segle XII.

L’església i la rectoria

Els orígens de l’església de Sant Pau de Riu-sec es remunten a l’època paleocristiana, ja que arqueològicament s’han localitzat les restes d’una possible esglesiola o capella d’aquesta etapa, amb un banc d’obra semicircular amb una base o pilar central (interpretat com a suport d’una ara d’altar). L’edifici actual és dels segles XI-XII, d’estil romànic, amb algunes reformes posteriors dels segles XIII-XIV.

L’església és d'una sola nau, rectangular, amb volta apuntada, de llum menor a la nau i semicircular a l'absis, i feta de canyís. L'absis està reforçat per fora amb bandes de pedra. A la façana hi ha una finestra geminada de capitell trapezoïdal, les altres finestres són de punt rodó. El campanar està acabat amb una punta piramidal i té a les seves parets unes escissions de tipus llombard llombard. Està coronat per quatre finestres que mostren la influència de l'arc sarraí.

La rectoria de l’església es construeix el 1798, i en la seva façana principal s’hi van rehabilitar els esgrafiats originals. 

Un paratge arqueològic amb més de 2.000 anys

L’església romànica de Sant Pau de Riu-sec es troba enmig d’un gran jaciment en què s’han localitzat assentaments humans des d’època romana fins als nostres dies. Les diferents intervencions arqueològiques portades a terme en aquest indret des del 1979 fins ara han permès delimitar una zona arqueològica de prop d’una hectàrea i identificar les fases d’ocupació següents:

  • una vil·la romana d’època republicana (s. I aC), que es refà i s’amplia en època imperial (s. I-II dC).
  • un assentament carolingi amb necròpolis (s. IX-X).
  • l’església romànica (s.XI), que té una continuïtat parroquial i cementirial fins a l’època moderna.
  • una granja templera, datada entre finals del segle XII i inici del XIV.                

D’ençà de l’any 2010, les intervencions arqueològiques s’emmarquen dins del Pla Director d’Actuacions al Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec, impulsat per l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

La masia de Can Borrell

Aquesta masia surt citada com a mas Puig en el segle XVI. Els orígens arqueològics de la masia de Can Borrell estan documentats en aquesta etapa inicial de l’època moderna: restes constructives d’un cos amb soterrani i planta primera de la masia, part d’una estança detectada arqueològicament a l’exterior i forn d’obra també trobat i excavat a l’exterior. La masia pateix posteriors reformes estructurals, transformacions i ampliacions al llarg sobretot dels segles XVII-XVIII, i d’aquest període també s’han localitzat restes arqueològiques de l’era de batre i forn d’obra localitzades a l’exterior. També hi ha posteriors reformes i noves construccions al llarg dels segles XIX i XX.

L’edifici és de planta baixa i pis amb vessants a façana principal i posterior. A la façana hi queden tres finestres de pedra d'estil renaixentista. Té un pati interior en el qual s’aixeca una torre de molí de vent del segle XIX per a l’extracció d’aigua, d’obra vista. Es conserven altres dependències exteriors d’època recent: estables, corrals, coberts...

Intervencions museogràfiques en curs a l’església

Actualment s’han recuperat la visitabilitat de l’església romànica de Sant Pau de Riu-sec, mitjançant la restauració, la neteja i consolidació de les restes arqueològiques de l’interior i la renovació de la museografia que va resultar malmesa per diverses accions vandàliques. Una tasca coordinada pel Museu d’Història de Sabadell i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Categories Cultura i esport, Urbanisme i Habitatge Tags cultura, Parc Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec, Pla parcial urbanístic de Sant Pau de Riu-sec, urbanisme