PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

01
Juny
2020

L’actuació a l’illa de la Fàbrica Germans Camps permetrà conservar els elements més importants d’aquest conjunt arquitectònic

L’Ajuntament i la propietat arriben a un acord per trobar l’encaix entre la conservació del patrimoni i la construcció de nous habitatges

Una modificació del Pla General Municipal d'Ordenació permetrà compatibilitzar la conservació dels elements més importants de la Fàbrica Germans Camps amb la construcció d’habitatges i la urbanització de l’illa on està situat aquest conjunt arquitectònic. L’Ajuntament de Sabadell i la propietat han arribat a un acord per trobar l’encaix entre la conservació del patrimoni arquitectònic amb nous edificis residencials. Precisament la modificació puntual del Pla General que permetrà tirar endavant aquesta proposta serà una de les qüestions que es portarà demà dimarts al Ple municipal per a l’aprovació inicial. 

El planejament vigent preveia una transformació de l’àmbit en nous edificis residencials, que implicava l’eliminació de totes les edificacions preexistents. Per contra, la modificació persegueix fer compatible la conservació dels elements de més interès de la Fàbrica Germans Camps amb la materialització de l’aprofitament previst en el planejament (sense augmentar-lo). 

L’àmbit d’actuació, de 6.700 metres quadrats, afecta part de l’illa delimitada per la N-150, la carretera de Molins de Rei i el carrer de Sant Jordi, on actualment hi ha la Fàbrica Germans Camps, a més d’algunes construccions residencials. El projecte preveu la construcció d’edificis per a ús residencial (entre 100 i 120 habitatges), mantenint la façana de la fàbrica, que ocupa la cantonada entre la carretera de Terrassa i la carretera de Molins de Rei, així com altres elements del conjunt arquitectònic. 

La urbanització dels espais d’ús públic preveu la millora de la connectivitat de vianants amb l’entorn, especialment amb l’estació Can Feu Gràcia dels Ferrocarrils de la Generalitat. A tal efecte s’hi construirà un pas que travessarà l’àmbit des de la carretera de Terrassa, just enmig dels dos cossos de naus del conjunt fabril, que tenen façana al carrer de Sant Jordi i que també es conserven. La planta baixa del conjunt serà destinada a usos terciaris i comercials. La modificació preveu, d’altra banda, que del total de nous habitatges un 30% sigui protegit i que una part pugui destinar-se a HPO de lloguer. 

La documentació de la modificació del Pla General es completa, entre altres, amb un estudi històric del conjunt de la Fàbrica Germans Camps, que valora especialment la cantonada de la carretera de Terrassa i carretera de Barcelona.

La fàbrica

La fàbrica Camps Germans, Successor està catalogada al Pla Especial de Protecció de Béns Arqueològics, Mediambientals i arquitectònics de Sabadell. Té una protecció documental. Tanmateix, el nou Pla Especial del Patrimoni PEPS canvia el nivell de protecció a parcial que afecta especialment la façana i les naus interiors.

És tracta d’un conjunt fabril, construït a principis del segle XX format per diverses naus ubicades entorn d’un pati, de crugia paral·lela a la carretera de Molins de Rei, i dues naus amb façana al carrer de Sant Jordi cobertes amb dent de serra i unides per un cos a l’interior de l’illa. L’accés principal es fa a través de la façana de la carretera de Terrassa, al costat destinat a despatx que ocupa la cantonada amb la carretera de Molins de Rei. El despatx es obra de l’arquitecte Joaquim Manich i va ser construït l’any 1924. Les dues naus que donen als carrer de Sant Jordi són de l’arquitecte Josep Firmat i van ser construïdes l’any 1940.