PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

19
Febrer
2018

L’Ajuntament de Sabadell notifica les primeres ordres de precinte dels locals d’oci nocturn de la Zona Hermètica

S’enceta, així, l’etapa final d’un llarg procés que ha de millorar la convivència i la tranquil·litat al barri

L’Ajuntament de Sabadell procedirà en els propers dies a l’acte d’execució forçosa de precinte dels locals d’oci nocturn de la Zona Hermètica, després que el consistori hagi rebut ja les tres primeres resolucions que deneguen l’aplicació de les mesures cautelars que havien demanat els propietaris dels diferents locals.

L’Ajuntament ha notificat ja el decret de precinte a dos dels propietaris -properament ho farà al tercer - i continuarà amb el procés de notificació a mida que des del consistori es vagin rebent la resta de resolucions. Aquesta notificació implica que els propietaris disposen de cinc dies hàbils per cessar l’activitat, a partir dels quals l’Ajuntament pot intervenir directament i precintar el local.

Tot i això des del consistori s’ha engegat un treball ambels diferents operadors per tal acompanyar-los en el procés de fer un canvi d’activitat, ja que la voluntat d’alguns d’ells ha estat optar per fer un tancament voluntari previ al precinte. Així mateix, l’Ajuntament ha reiterat la voluntat de treballar un plantejament més general sobre l’oci a la ciutat de Sabadell i fer una mirada estratègica sobre el planejament urbanístic en aquest àmbit.

Actualment a la Zona Hermètica hi ha un total de nou locals d’oci nocturn - 2 han cessat l’activitat de forma voluntària - que es troben oberts exercint un ús recreatiu prohibit però ara, i a mesura que es puguin rebre les denegacions de les mesures cautelars, l’Ajuntament ja disposaria de la facultat de precintar-los mitjançant un decret.

El final d’un llarg procés

Aquests decrets de precinte posen fi a un camí iniciat el 2010, amb la redacció per part de l’Ajuntament de la Modificació del Pla especial de regulació dels usos recreatiu i de restauració del barri de Gràcia. El Pla va ser aprovat definitivament el març del 2011 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i tenia per objecte restringir totalment l’ús recreatiu a la zona.

La voluntat municipal era resoldre els problemes de convivència entre l’activitat d’oci nocturn i la població resident en les zones properes, tot buscant una solució equitativa i evitant que cap part sortís perjudicada.

El document, així, establia un cessament progressiu de l’activitat, amb un termini de 5 anys a partir de la publicació al DOGC de la Modificació, el 31 de maig del 2011, i plantejava un emplaçament alternatiu a l’àmbit de Sant Pau de Riu-sec

La Modificació del Pla Especial ha comptat, a més, amb la ratificació de les instàncies judicials, amb respectives sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem que desestimaven els recursos interposats pels propietaris.

El 31 de maig de 2016 expirava el termini de 5 anys donat pel planejament i fer el cessament de les activitats recreatives i, durant la tardor del mateix any, el consistori va iniciar el procediment administratiu corresponent per a la revocació de les llicències.

Tot i haver expirat el termini, un total d’onze locals encara continuaven en actiu. D’aquests, deu van presentar a l’Ajuntament un recurs de reposició contra l’acord de revocació de les seves llicències. La notificació de la desestimació del recurs va ser notificada el passat novembre del 2017. Amb aquest acte acaba el procediment administratiu davant l’Ajuntament. Els operadors tenien la possibilitat d’acudir al procediment judicial, interposant recursos contenciosos administratius.