PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

20
Gener
2021

L’Ajuntament emplaça a constituir la taula de negociació el més aviat possible per abordar les accions que cal fer als habitatges de Merinals

L’Ajuntament emplaça a constituir la taula de negociació el més aviat possible per abordar les accions que cal fer als habitatges de Merinals

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ja ha lliurat l’estudi independent on es dictamina l’estat real dels 170 habitatges de Merinals afectats per patologies estructurals. Segons l’anàlisi, realitzat per un equip tècnic imparcial, la conclusió és que són necessàries actuacions de rehabilitació, sense que en faci falta l’enderroc. En concret, l’informe recull que els habitatges presenten una sèrie de deficiències estructural, dèficits d’habitabilitat, instal·lacions i accessibilitat, però no s’han detectat deficiències ni lesions en l’estructura vertical, els fonaments i els murs de càrrega. L’estudi determina una sèrie d’actuacions de reparació imprescindibles per corregir les patologies i deficiències, i es fa un càlcul estimatiu del cost d’aquestes actuacions.

Ara, un cop coneguts els resultats, l’objectiu de l’Ajuntament és analitzar amb profunditat tot el contingut de l’estudi i que al més aviat possible es constitueixi la taula prevista al conveni signat per la Generalitat, administració municipal i veïns, en el qual es preveia la realització de l’informe independent. Segons l’acord, un cop conegut el resultat, aquest seria acceptat per les tres parts i es conformaria una taula per abordar les fórmules per tal de finançar les accions que cal portar a terme en relació amb els habitatges.

L’informe va ser presentat ahir a la tarda als membres de la comissió de seguiment formada per representants de cadascuna de les parts (Generalitat, Ajuntament i Associació de Veïns) i, tot seguit, als veïns i veïnes dels pisos durant una trobada telemàtica. Ara les tres parts tindran temps per analitzar en profunditat el contingut de l’anàlisi i aclarir els dubtes o qüestions que puguin sorgir amb l’equip tècnic encarregat de l’estudi per, després, configurar la taula que ha de definir els següents passos per donar compliment al que dictamina l’informe.

Els 170 habitatges analitzats formen part dels blocs 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 del polígon Merinals de Sabadell, que van quedar fora de la remodelació que es va dur a terme al barri. Amb la signatura de l’acord per realitzar l’anàlisi es va desencallar la situació d’aquests pisos, establint una sèrie de criteris que calia complir en l’elaboració de l’informe, que seria encarregat al COAC, qui alhora designaria un equip independent. El cost de l’anàlisi ha estat assumit a parts iguals per l’Agència i l’Ajuntament de Sabadell. 

La remodelació del barri d’Arraona – Merinals

L’any 1992, Adigsa (ara, Agència de l’Habitatge de Catalunya) va fer un estudi del barri dels Merinals de Sabadell, que va desembocar en un Pla de remodelació. Els 170 habitatges inclosos a l’informe que ara s’ha portat a terme no es van incloure al Pla, atès que l’estudi fet l’any 1994 els va excloure. En aquell moment es va considerar que amb una conservació i rehabilitació adequada n’hi havia prou, ja que aleshores no tenien problemes estructurals greus que n’amenacessin la seguretat i l’estabilitat i no calia, per tant, la seva substitució.

L’any 2018, els veïns dels 170 pisos van iniciar converses amb l’Ajuntament de Sabadell i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per demanar el mateix tracte que els veïns inclosos en el Pla de remodelació i arribar a una solució adequada.

Davant la finalització sense acord del procés de mediació iniciat, el juliol de 2019 l’Ajuntament i la Generalitat van acordar encarregar un informe tècnic independent que determinés l’estat real dels habitatges. El mes de novembre, les administracions i els veïns van consensuar el text del conveni, que es va signar a principis de 2020.

Categories Urbanisme i Habitatge Tags habitatges, Merinals, taula de negociació