PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

 

01
Juny
2020

L’Ajuntament impulsa i reorienta la planificació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

L’Ajuntament impulsa i reorienta la planificació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

En el marc de la crisi sobrevinguda per la Covid-19 i dels canvis estructurals que es preveuen, l’Ajuntament ha decidit impulsar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS Sabadell), incorporant canvis estructurals que afectaran en general a la mobilitat de la ciutat. 

El disseny del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible es va posar en marxa fa dos anys, però fins ara només se n’ha dut a terme la diagnosi, que està a punt de concloure. Ara s’iniciarà el procés d’elaboració del Pla. Els objectius són configurar un sistema de transport eficient, augmentar la cohesió social promovent que la mobilitat arribi a tots els col·lectius, tenir en compte la salut i la seguretat de la població i redirigir totes les accions a una mobilitat més sostenible. El Pla de Mobilitat comptarà amb una estratègia que defineixi el model i les mesures a seguir a curt, mitjà i llarg termini. 

Per fer-ho possible es preveuen diferents fases de treball en què es preveuen, en primer lloc, debats previs amb la ciutadania i les entitats que es duran a terme a partir de setembre. A la segona fase es formularan propostes concretes, previsiblement cap a finals d’any. La tercera fase permetrà arribar a conclusions per eixos temàtics a principis del 2021. I una darrera fase serà l’aprovació del pla, cap a la propera primavera.

Durant el mes juny es farà una enquesta telefònica a 1.750 persones, mitjançant una divisió territorial en 7 districtes, per tancar la diagnosi. Dins d’aquesta fase de diagnosi participada també s’han dut a terme trobades personals i entrevistes telefòniques amb gairebé 30 professionals particulars i agrupacions, com també amb entitats amb vinculació directa amb la mobilitat. 

Un cop obtingudes les dades, es presentarà la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana.

Blocs temàtics

Els blocs temàtics que es treballaran a partir de setembre són 6: 

 • La mobilitat a peu
 • La mobilitat activa en bicicleta i vehicles de mobilitat personal
 • El transport públic i el seu desenvolupament en el model de ciutat sostenible
 • El vehicle privat
 • La distribució de mercaderies, en què farà especial èmfasi en la planificació de la distribució urbana de mercaderies, ja que, atesa la situació actual, cal fer una reflexió especial sobre el transport de mercaderies a domicili i una aposta per afrontar-la amb mesures sobre l’espai físic, amb participació de l’administració local i amb mesures fiscals
 • La millora del medi ambient com a resultat de les actuacions d’impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

De fet, l’empenta per impulsar les fases de debat, de propostes i de redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible es fa coincidint amb els canvis estructurals provocats per la Covid-19. 

Mesures imminents després de la Covid-19

El procés d’aixecament progressiu de les limitacions a la mobilitat de les persones i les recomanacions sanitàries han comportat la necessitat immediata de preveure actuacions a curt i a mitjà termini per tal de poder adaptar els espais urbans existents en funció de les necessitats de major distanciament entre els vianants. És en aquest sentit que, en el marc de les propostes de xoc després de la Covid-19, s’han iniciat talls de caps de setmana de vies principals i eixos de barri, s’ha implantat nova senyalització a voreres i es preveu a passos de vianants, i es treballa en diversos eixamplaments de vorera a nord, centre i sud, alhora que es vertebra l’eix ciclable nord-sud. 

Objectius lligats a l’Agenda Urbana i l’Agenda 2030

El procés per elaborar el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible s’emmarca en la lluita contra el canvi climàtic i la reducció d’emissions, la millora de la qualitat de l’aire i la seguretat sanitària en el context de la Covid-19. 

Així mateix es pretén:

 • Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de transport, amb un clima de convivència i urbanitat 
 • Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una superfície més gran d'espai públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat).
 • Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport habitual, mantenint i millorant les infraestructures.
 • Promoure un transport col·lectiu, públic i privat, de qualitat i competitiu respecte al vehicle privat.
 • Fomentar l'ús racional del vehicle privat, amb l'aplicació de mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a altres modes de transport més sostenibles, promovent la intermodalitat.
 • Optimitzar l'oferta d'aparcament a la ciutat.
 • Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme les activitats econòmiques, i fer-la compatible amb el sistema de mobilitat de la ciutat.
 • Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.
 • Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura que contenen els principis i objectius establerts.

Aquest procés serà paral·lel als treballs de la Taula d’Emergència Climàtica i també del Pla Director de l’Espai Públic.

Categories coronavirus, Espai públic , Mobilitat i transport Tags ajuntament, covid-19, espai públic, mobilitat urbana, sostenilbe