PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

17
Febrer
2021

L’Ajuntament regularà la implantació de bars musicals i discoteques a la ciutat, vetllant alhora pel dret al descans del veïnat

La proposta vol garantir que la ciutadania pugui accedir a l’oci nocturn sense sortir de Sabadell, evitant molèsties a l’entorn i afavorint alhora l’activitat econòmica que comporten els locals

L’Ajuntament regularà la implantació de bars musicals i discoteques a la ciutat, vetllant alhora pel dret al descans del veïnat

L’Ajuntament de Sabadell treballa en una Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació que permetrà revisar i actualitzar la definició de l’ús recreatiu i regular la implantació de les activitats que s’hi adscriuen, entre les quals bars musicals i discoteques.

Tal com ha explicat la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, es tracta de donar alternatives que

“regulin la implantació de bars musicals i discoteques vetllant alhora i garantint el dret al descans del veïnat. En aquest marc, cal garantir que la ciutadania i sobre tot les persones joves tinguin accés a aquestes propostes d’oci sense haver de sortir de Sabadell, evitant al mateix temps possibles molèsties a l’entorn dels locals i vetllant també per afavorir l’activitat econòmica que generen aquestes activitats”.

González ha afegit que

“a ningú se li escapa que la situació actual de l’oci nocturn, agreujada per la pandèmia, és una qüestió que preocupa als operadors i cal donar una resposta. Aquesta és la proposta que avui posem sobre la taula amb la voluntat de compatibilitzar-ho tot: dret a l’oci, dret al descans, activitat econòmica i llocs de treball i, en definitiva, qualitat de vida”.

La proposta arriba després que l’any passat, el Ple municipal aprovés la suspensió de llicències i la iniciació dels estudis i treballs necessaris per establir una nova regulació de determinades activitats vinculades als usos recreatius, comercial, associatiu, residencial i religiós.

Ara, un cop definida la proposta de modificació del Pla General i després de presentar-la als grups municipals, la proposta es presentarà a associacions de veïns i operadors d’oci amb la voluntat de portar-la properament al Ple Municipal per a la seva aprovació inicial.

Usos Recreatius

Pel que fa als usos recreatius, i tal com ha explicat la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, la proposta de regulació s’ha fet

“a partir de diferents paràmetres: definició de nous sub-usos recreatius, l’establiment de diferents zones segons la seva capacitat o aforament màxim, la capacitat màxima segons amplada del carrer, qualificacions urbanístiques i la proximitat a zones residencials, les separacions mínimes dels usos recreatius en relació a usos col·lectius protegits (com poden ser l’educatiu o el sanitari-assistencial), les separacions mínimes de les activitats preexistents i també en relació a l’edifici”

En aquest marc, l’ús recreatiu es redefineix en tres sub-usos:

 • Recreatiu Musical (bars musicals, discoteques, sales de concerts)
 • Recreatiu d’Oci (billars, esplais, sales de festes infantils, escape-rooms)
 • Recreatiu Especial (jocs i apostes, clubs de cànnabis, after-hours)

Els locals d’ús recreatiu es classifiquen, a més, en quatre grups d’aforament:

 • Baix: fins a 150 persones (amb tres subgrups: fins a 50, de 51 a 100 i de 101 a 150)
 • Mitjà: de 151 a 500 persones
 • Alt: de 501 a 1.000 persones
 • Molt Alt: més de 1.000 persones

Zonificació

La nova regulació divideix el territori en quatre àmbits diferents per ordenar la implantació de les activitats en funció de les seves característiques i aforament:

 • Àmbit A: Centre Històric i anella central de Sabadell
 • Àmbit B: tot el sòl urbà i urbanitzable fora dels àmbits A, D i E
 • Àmbit D: Polígons industrials de trama urbana
 • Àmbit E: Polígons industrials perifèrics (zona Sudoest i Sant Pau de Riu-sec). Subdivisió en dos àmbits (E1i E2)

La regulació proposada per al polígon de Sant Pau de Riu-sec no es recollirà en aquesta Modificació de Pla, sinó que caldrà fer una Modificació del seu Pla Parcial.

D’altra banda i de forma general s’establiran límits d’aforament en funció de l’amplada de carrer i zones o àmbits. Pel que fa a aquells equipaments de protecció especial (centres d’ensenyament, sanitaris-assistencials, edificis públics) la distància mínima serà de 200 metres, àmbit dins del qual no es podran implantar establiments recreatius musicals i especials.

No s’admetrà, d’altra banda, la contigüitat lateral amb usos residencials. I només en els casos de baixos aforaments, s’admetrà̀ la implantació́ dels establiments en plantes baixes d’edificis residencials.

Zona A

A la Zona A (delimitada per la ronda de Zamenhof, la Gran Via, carretera de Barcelona i ronda de Ponent) s’estableixen els següents criteris:

 • Locals d’aforament baix fins a 100 persones amb un horari nocturn amb distàncies mínimes de 300 metres per a recreatius musicals. Els recreatius especials tindran un mínim de 1.000 metres entre ells. Sense limitació per als recreatius d’oci.

Zona B

A la Zona B (la totalitat del sòl urbà i urbanitzable a excepció de la resta de zones) la regulació serà:

 • Locals d’aforament baix fins a 150 persones amb un horari nocturn amb distàncies mínimes de 500 metres per a recreatius musicals. Els recreatius especials tindran un mínim de 1.000 metres entre ells. Sense limitació per als recreatius d’oci.

Zona D

Pel que fa a la Zona D (polígons industrials en l’entramat urbà) s’estableixen els següents criteris:

 • Locals d’aforament baix fins a 150 persones amb un horari nocturn amb distàncies mínimes de 300 metres per a recreatius musicals. Els recreatius especials tindran un mínim de 1.000 metres entre ells. Sense limitació per als recreatius d’oci.

Zona E

La Zona E (polígons industrials Sud-Oest i Sant Pau de Riu-sec) compta amb les subdivisions E1i E2:

 • Locals d’aforament mitjà fins a 500 persones en l’àmbit E1 i d’aforament alt i molt alt superior a les 500 en l’àmbit E2, amb un horari nocturn amb distàncies mínimes per a recreatius musicals, en el cas de l’E1, de 200 metres o de 500 metres en aquelles vies limítrofes amb altres àmbits. Els recreatius especials tindran un mínim de 1.000 metres entre ells. Sense limitació per als recreatius d’oci.

Regulació de l’ús religiós

Pel que fa a la regulació de l’ús religiós, l’objectiu és garantir la convivència amb els altres usos i activitats admesos pel planejament vigent. Té també una classificació dels locals segons aforament – fins a 150 i entre 151 i 500 persones- i la seva implantació haurà de tenir en compte aspectes com l’amplada de carrer i les qualificacions urbanístiques.

No s’admetran aquests usos en eixos comercials i entre un centre de culte i altre caldrà garantir una separació mínima de 300 metres. Només en casos d’aforaments baixos es podran ubicar en plantes baixes d’edificis residencials.

L’habitatge turístic

La Modificació del Pla General regularà també els paràmetres de la seva implantació, creant un nou ús específic i proposant la futura regulació de detall mitjançant planejament derivat. Transitòriament s’admetrà només un habitatge turístic per parcel·les amb més de 5 habitatges, tret del fet que l’edifici es destini totalment a aquest ús.

Categories Urbanisme i Habitatge Tags Activitats oci, oci nocturn, Pla General Ordenació