PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Informació

Google Geocoding API error: The request was denied.

12
Juliol
2018

La plaça de Fidela Renom s’amplia amb terrenys adjacents i es renovarà totalment

La superfície de l’espai s’incrementa en un 34 per cent

La plaça de Fidela Renom s’amplia amb terrenys adjacents i es renovarà totalment

L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat inicialment el projecte que permetrà la remodelació integral de la plaça de Fidela Renom i l’habilitació d’una finca adjacent que el consistori ha comprat recentment i que serà incorporada al parc. D’aquesta manera, l’actual espai veurà ampliat la zona del pati interior, augmentant en un 34% la seva superfície.

La unificació de l’àmbit d’actuació (l’actual plaça més la finca de pati interior adjacent) s’aconsegueix amb l’enderroc del mur existent que actualment separa els dos espais. Tenint en compte que les cotes actuals dels dos espais són diferents, s’augmentarà la cota de l’actual plaça per aconseguir els dos espais estiguin a un mateix nivell.

Excepte una part d’escales graderia al Nord-est, la resta de la plaça i l’àmbit nou seran renovats totalment. Entre les millores previstes destaquen:

  • L’espai de jocs infantils es proposa unificar-lo en un únic nivell, eliminant els desnivells existents entre les plataformes. Aquest fet permet un recorregut adaptat, amb pendents inferiors al 3,5%, des dels punts d’accés actuals fins a punt d’accés a l’ampliació de la plaça.
  • L’espai de jocs, pavimentat amb cautxú de diferents colors, s’equiparà amb la implantació de nous elements, la majoria dels quals són jocs inclusius per a capacitats diverses.
  • L’espai d’estada i accés també serà renovat.
  • El projecte preveu la renovació de les lluminàries.

Quant a l’àmbit d’ampliació de la plaça, romandrà connectat després de la intervenció a l’actual plaça. Així mateix, la proposta preveu la construcció d’un mur baix que separarà l’àmbit actual del nou adquirit i que tindrà seients. En aquest nou àmbit es proposa una intervenció per tal de mantenir el caràcter naturalitzat actual de l’espai, tot convertint-lo en una nova zona de jocs infantils. El nou espai ampliat serà sembrat verd i tindrà escorça de pi trinxada al voltant d’alguns dels jocs infantils. Aquest espai s’equiparà amb jocs infantils de fusta i pedra, la totalitat dels quals són jocs inclusius per a capacitats diverses.

La vegetació

S’hi mantindrà els arbres en bon estat, se n’eliminaran els malalts i s’hi plantaran dos nous exemplars. També s’hi plantaran noves plantes enfiladisses en les parets. El projecte preveu la reubicació de la font d’aigua existent, així com pintar els murs que delimiten la zona d’ampliació, existents i de nova construcció, i el mur situat al nord de la zona de l’actual plaça.

El projecte garanteix l’accés de persones amb mobilitat a tot l’àmbit de la intervenció, amb recorreguts que no superin el 6% de pendent longitudinal.

El pressupost de l’obra és de 265.215,60€ i el termini d'execució serà de 3 mesos.

Ubicació