PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

06
Juliol
2020

La rehabilitació del Vapor Casanovas permetrà la ubicació d’un centre residencial per a gent gran

La rehabilitació del Vapor Casanovas permetrà la ubicació d’un centre residencial per a gent gran

L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat avui de forma provisional el Pla de Millora Urbana del sector format per dues illes, entre la carretera de Barcelona i el carrer de Duran i Sors, que preveu, entre altres elements, la rehabilitació del vapor Casanovas, anteriorment denominat Jeroni Gibert. Aquest element protegit al Pla de Patrimoni PEPS acollirà, un cop rehabilitat, una residència per a gent gran.

Aquest Pla de Millora, d’iniciativa privada, es situa al sud-oest del sector centre de Sabadell en la confluència de la Ctra. de Barcelona amb la Gran Via i el carrer de Ferran Casablancas, quedant inclosa la part corresponent al carrer de Duran i Sors. Compta amb una superfície total de 4.835 m2.

El sector objecte del pla de millora es divideix en tres polígons d’actuació. El polígon 1 està integrat per la Illa Nord (Vapor Casanovas). El segon està format per part de la Illa Sud (Illa Barcelona Gran Via) on s’emplacen els terrenys amb la propietat més atomitzada. I el tercer abasta uns terrenys on s’hi emplaçarà un edifici d’usos residencials i de serveis i part de les cessions de sistemes previstes per l’àmbit del sector.

L’objecte del Pla de Millora Urbana consisteix a conservar i rehabilitar el Vapor Casanovas, atès que es tracta d’un edifici protegit, preveient un ús adequat a les seves condicions tipològiques. El vapor Casanovas és un recinte industrial compost per una nau principal de dues plantes, la planta baixa és una estructura de pilars de fosa amb dues llums i la planta primera d’una sola llum; la xemeneia, el pati i les calderes originals de finals del s. XIX. Destaca l’estructura tipològica i les façanes, així com les calderes, actualment semisoterrades sota un munt de runa.

El pla preveu  també l’ús sanitari-assistencial que es portarà terme a l’illa nord, on se situa el vapor Casanovas), i mantenir a la illa sud els usos residencial (el 30% del qual ha de destinar-se a l’habitatge de protecció pública) i de serveis.

El desenvolupament del pla s’estructura en tres polígons d’actuació i es fixa una execució en tres etapes diferents: de 4 (seria el cas del polígon 1 que correspon al Vapor Casanovas), 8 i 12 anys, respectivament.