PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

02
Març
2020

La reparcel·lació de l’antiga Fàbrica Cascón permetrà edificar habitatges i acollir equipaments municipals

La reparcel·lació de l’antiga Fàbrica Cascón permetrà edificar habitatges i acollir equipaments municipals
Interior de l'antiga Fàbrica Cascón

L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat avui sotmetre a informació pública el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació de l’antiga Fàbrica Cascón, situada al carrer de Colom cantonada amb carrer de la Unió, que possibilitarà obtenir finques aptes per a l’edificació d’habitatges i cedir terrenys al consistori per ubicar-hi equipaments. L’antiga Fàbrica Cascón és un edifici protegit pel nou Pla Especial de Patrimoni de Sabadell PEPS que s’està tramitant.

El polígon d’actuació de la Fàbrica Cascón, prové de la Modificació del Pla General aprovada el 2018 i s’havia de desenvolupar amb un projecte d’urbanització de l’eixamplament del carrer de Colom, aprovat inicialment la passada setmana, i amb un projecte de reparcel·lació, ambdós d’iniciativa privada.

L’actuació, i d’acord amb la normativa, estableix la cessió del 15% del polígon a l’Ajuntament que es destinarà, d’una banda, a l’eixamplament del carrer Colom (258,80 m2) i, d’altra banda, a la reserva d’un equipament sociocultural de 1.325,66 m2 de superfície (1.430 m2 de sostre edificat).

La part de la Fàbrica Cascón que es conserva com a equipament és un edifici industrial construït l’any 1944. L´autor del projecte es l’arquitecte Josep Vila Juanico. Es tracta d’un edifici construït amb estructura metàl·lica de perfils laminats, amb coberta en dents de serra i il·luminació zenital, que creen un espai lliure molt interessant. L’edifici està en bon estat de conservació. Es preveu també crear un pas d’ús públic de set metres d’amplada en planta baixa per poder accedir a la zona d’equipaments, des del carrer de Colom.

Antecedents

El 19 de gener de 2017 la societat Vicente Cascón González, SA i l’Ajuntament de Sabadell van signar un conveni urbanístic pel qual l’Ajuntament redactava i tramitava una modificació del pla general municipal d’ordenació en l’àmbit delimitat pel carrer de Colom, plaça del Vallès i plaça de Josep Masllovet, amb l’objectiu de donar-li una nova ordenació.

Fruit d’aquest conveni es va tramitar el Text refós de la Modificació puntual de PGO de Sabadell als sistemes urbanístics situats al carrer de Colom i a la plaça de Josep Masllovet, aprovat definitivament el 16 de juliol de 2018.