PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

 

02
Setembre
2020

Sabadell demana incorporar la zona nord del terme municipal al Parc Natural de San Llorenç

La nova configuració inclouria els àmbits del bosc de Can Deu i el torrent de Colobrers

Sabadell demana incorporar la zona nord del terme municipal al Parc Natural de San Llorenç

L’Ajuntament de Sabadell sol·licitarà una proposta d’ampliació́ dels actuals límits del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac per  incorporar els terrenys amb classificació́ de sòl no urbanitzable situats al nord del terme municipal, fins el límit del sòl urbà, i molt especialment els àmbits del bosc de Can Deu i del torrent de Colobrers.

La petició municipal ve motivada perquè la zona objecte de la petició d’ampliació és un espai d’especial valor ambiental i paisatgístic més enllà̀ dels actuals límits del Parc natural i dels contraforts de la muntanya de Sant Llorenç de Munt. Es tracta d’espais que pivoten especialment al voltant del sistema dels torrents que neixen de la mateixa muntanya i que s’endinsen cap a la plana del Vallès, com també́ de les planades i extensions de boscos i de conreus agrícoles que es van definint entre aquests eixos hídrics i que van eixamplant la seva dimensió́ aigües avall.

En relació́ amb els espais compresos dins del terme municipal de Sabadell, s’identifica l’especial importància i valors dels corredors hídrics del riu Ripoll i dels torrents de Colobrers i de Ribatallada, com també el riu Tort, inclosos dins l’estructura de torrents de menor conca i extensió́ territorial de la Riereta, la Romeua i de Mas Canals. En el cas dels àmbits compresos entre els marges del torrent de Colobrers i delrRiu Ripoll, així com la plana del bosc de Can Deu, es tracta d’espais amb masses boscoses de pinedes i alzinars amb diferents nivells de densitat i configuració́. D’altra banda, els espais amb major predominança de planes agrícoles es situen als entorns dels torrents de la Riereta, de la Romeua i del Mas Canals.

Qualitat paisatgística, ambiental i patrimonial

Segons els informes municipals, la importància i el valor d’aquests espais hídrics i dels respectius àmbits definits es pot articular al voltant de tres components essencials:

1.- Alta qualitat ambiental i paisatgística, amb presència de masses boscoses d’alt valor, com els boscos de Can Deu i de Colobrers, i la existència d’enclaus d’especial interès patrimonial, històric, cultural i social, com son les masies de Sant Julià d’Altura i Can Deu i les ermites de la Salut, Sant Vicenç̧ de Jonqueres i Togores.

2.- Caràcter estratègic d’aquest espais com a connectors entre els actuals límits del Parc de Sant Llorenç̧ i el sistema d’espai oberts de la plana del Vallès.


3.- Paper cabdal d’aquests espais amb una doble funció́. Per una banda com a espais de contenció́ dels creixements i de transició́ entre els sistemes urbans i els espais d’interès natural. I per altra banda com a espais que tenen la capacitat de permetre un apropament dels entorns naturals als límits de la ciutat i alhora també́ la d’establir corredors i punts d’infiltració́ dels espais verds naturals cap a l’interior de la ciutat i configurar continuïtats amb el sistema d’espais verds urbans.

El Ple del setembre sotmetrà a aprovació la proposta que insta la Diputació de Barcelona, administració responsable de la gestió del Parc Natural, que iniciï el procés de confecció d’una proposta d’ampliació, en col·laboració amb els municipis adjacents als seus límits actuals. Al mateix temps, es demanarà a la Generalitat de Catalunya, competent en l’aprovació de propostes d’ampliació o declaració d’espais naturals, que participi activament en el procés de preparació de la proposta d’ampliació.

El consistori demanarà també afegir-se a la petició d’ampliació a la Diputació́ de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya -i que participin en la confecció de la proposta- als ajuntaments de Castellar del Vallès i de Terrassa, els termes dels quals son confrontants amb Sabadell i alhora formen part de l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç̧ del Munt i de la Serra de l’Obac, així com a la resta de municipis circumdants als actuals límits del Parc Natural.

Un parc natural de més de 13 mil hectàrees

El Parc Natural de Sant Llorenç̧ del Munt i la Serra de l’Obac, declarat com a tal el 1987, actualment ocupa –gràcies a successives ampliacions– una superfície total de 13.693,78 ha, que abraça dotze municipis situats al llarg de tres comarques: el Bages, el Moianès i el Vallès Occidental, amb els municipis de: Castellar del Vallès, Granera, Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç̧ Savall, Sant Vicenç̧ de Castellet, Talamanca, Terrassa i Vacarisses. Amb l’ampliació sol·licitada, Sabadell passaria a ser un nou municipi que formaria part del Parc Natural.

Categories Urbanisme i Habitatge Tags Bosc de Can Deu, Diputació de Barcelona, Parc natural, Ple municipal, Torrent de Colobrers, urbanisme