PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

31
Març
2014

Territori i Sostenibilitat sotmet a informació pública el soterrament de la línia d’FGC a Can Feu, a Sabadell

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, ha presentat avui a Sabadell l’estudi informatiu del soterrament d’un tram de la línia d’FGC al seu pas pel barri de Can Feu

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, ha presentat avui a Sabadell l’estudi informatiu del soterrament d’un tram de la línia d’FGC al seu pas pel barri de Can Feu, coincidint amb l’inici del procés d’informació pública. Aquesta actuació correspon al cobriment d’un tram de 400 metres de longitud, des del carrer Sobarber fins al passeig de Can Feu, addicional a un tram que actualment s’està executant.

Les obres de perllongament de la línia d’FGC que el Departament de Territori i Sostenibilitat té en marxa actualment a Sabadell inclouen la cobertura de 130 metres de vies a l’entorn de Sabadell Estació, necessària tècnicament per a connectar amb el nou tram ara en execució.

La Generalitat i l’Ajuntament de Sabadell van signar el 2012 un conveni per a la millora de la integració urbana de la línia d’FGC als barris de Gràcia i Can Feu de Sabadell, basat en el soterrament d’un tram addicional d’uns 400 metres de longitud, des del punt on finalitza el soterrament en execució fins al passeig de Can Feu. Avui, el DOGC publica l’anunci d’inici de la informació pública de l’estudi informatiu, recull les alternatives de traçat corresponent, per tal que administracions, particulars, entitats i particulars presentin les propostes que considerin pertinents.

En aquest sentit, el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Espai Públic, Josep Ayuso, ha destacat que 

per Sabadell és motiu de satisfacció que s’hagi presentat aquest estudi informatiu del soterrament d’un tram de la línia d’FGC al seu pas pel barri de Can Feu i que, a més, s’hagi publicat al DOGC. D’aquesta manera, tothom que hi estigui interessat podrà consultar-lo i, si s’escau, fer les al·legacions i propostes pertinents.

L’estudi analitza dues alternatives del soterrament i, a partir de l’anàlisi de diversos criteris –viabilitat tècnica i operativa, compatibilitat amb la mobilitat i impacte ambiental, entre altres– planteja com a opció més adient la de, tot mantenint el traçat de les vies actuals, baixar-ne la rasant. Aquesta actuació abasta una longitud de 615 metres; d’aquests, 410m queden coberts i els 205  restants corresponen a la rampa per a connectar amb les vies actuals.

Aquest soterrament s’executa mitjançant la construcció d’una filera de pantalles a cada costat de les vies, sobre les quals es forma una coberta, sota la qual s’excava el terreny. S’estima per aquesta actuació, independent de les obres actualment en marxa, un pressupost d’uns 25 MEUR, segons una de les dures alternatives presentades en l’estudi.

D’acord amb l’establert en el conveni abans esmentat, aquesta actuació ha de ser finançada per mitjà de les plusvàlues urbanístiques que es derivin d’una proposta urbanística que ha de transformar aquest àmbit.