PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

 

24
Juliol
2017

Un nou planejament urbanístic preveu construir 140 habitatges públics a Can Puiggener i Torre-romeu

L’Ajuntament modifica el planejament dels dos barris i redueix la construcció d’habitatges del mercat lliure

El Govern municipal portarà al proper Ple la modificació puntual del Pla General als barris de Can Puiggener i de Torre-romeu / Can Roqueta, on era previst ubicar les Àrees Residencials Estratègiques (ARE). Aquesta modificació adequa el planejament a la nova situació urbanística, que comporta deixar sense efecte les ARE i fa una proposta més ajustada a la situació socioeconòmica dels barris. El nou planejament urbanístic preveu la construcció de 140 habitatges de promoció pública a Can Puiggener i Torre-romeu.

“El Govern municipal planifica uns barris més cohesionats, amb 690 habitatges menys dels previstos a l’ARE reduint dràsticament la possibilitat de construir habitatges destinats al mercat lliure. En canvi, augmentem el nombre d’habitatges públics”, explica Glòria Rubio, regidora d’Habitatge. Rubio també destaca que “la voluntat del Govern és fomentar l’habitatge de lloguer i no la compra-venda, tant en el mercat privat com, sobretot, en els desenvolupaments residencials de promoció pública i habitatge protegit. Per això només farem habitatges destinats a lloguer”.

La nova ordenació preveu incrementar en 5.036 metres quadrats el sostre d’habitatges dotacionals públics previstos, cosa que permetrà construir una trentena de pisos públics de lloguer a Can Puiggener. A més, es mantenen els 65 pisos de promoció pública que es preveia fer a Torre-romeu. En canvi, es redueix en 27.967 metres quadrats el sostre destinat a fer pisos del mercat lliure. Això vol dir que uns 225 habitatges de mercat lliure que estaven previstos poder construir deixaran de fer-se. “Durant la bombolla immobiliària es va fer una planificació urbanística sobredimensionada, ara volem afavorir la cohesió dels barris, amb un projecte que faciliti construir i millorar noves escoles, centres esportius i la connexió amb els espais verds i el riu”, afirma el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant.

Així, s’ordena part dels sòls destinats a sistemes urbanístics, amb la finalitat de reconèixer els equipaments i espais lliures existents que donen servei a cada barri i de millorar territorialment les seves prestacions. Es preveu un nou institut escola a la part central del Can Puiggener, al qual es destinen 17.832 metres quadrats de superfície.

Connectar el parc del Nord i el Ripoll

El nou planejament també garanteix la connectivitat ambiental, paisatgística i d’activitat del parc del Nord amb el parc fluvial del Ripoll i es permet la continuïtat paisatgística i ambiental entre la Clota Alta i la Clota Baixa.

En el conjunt dels dos barris es preveu un augment de sòl no urbanitzable de 44.840 m2 de superfície, que potenciarà el connector dels valors naturals de forma conjunta amb la resta espais lliures i zones verdes.

Transformar Can Bordoll en un carrer més de Torre-romeu

Al barri de Torre-romeu, un dels objectius és que l’avinguda de Can Bordoll deixi de ser una carretera i que es converteixi en un carrer més del barri, per acabar amb l’aïllament de Can Llobateres. Per això es dona continuïtat cívica i urbana a l’avinguda mitjançant un sector de transformació d’ús que incorpori usos residencials i terciaris.

També es garanteix la continuïtat del parc que transcorre pel marge del riu Ripoll i es potencia el connector ecològic a la zona nord del barri. A més, s’ajusta la qualificació urbanística del parc central de Torre-romeu, on hi ha el Centre Cívic. Així mateix, es manté la ubicació actual dels equipaments del barri i la dotació de sòl destinat a habitatge dotacional públic.

 

Categories Habitatge, Urbanisme i Habitatge Tags barris, habitatge, Pla General, urbanisme