PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

07
Febrer
2020

La nova Ordenança de Circulació s’adaptarà a les noves necessitats de mobilitat i la millora de la qualitat de l’aire

Regularà l’ús dels anomenats Vehicles de Mobilitat Personal, com els patinets elèctrics

La nova Ordenança de Circulació s’adaptarà a les noves necessitats de mobilitat i la millora de la qualitat de l’aire

L’Ajuntament de Sabadell ha començat a treballar en la redacció d’una nova Ordenança de Circulació, amb l’objectiu d’adequar la normativa municipal a les necessitats actuals en matèria de mobilitat, la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat i les noves tecnologies en matèria de trànsit. El futur document revisarà i actualitzarà els continguts de l’actual ordenança, alhora que recollirà els aspectes nous que no hi estaven previstos, com ara l’encaix en la via pública del conjunt de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

El tinent d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, ha presentat avui els punts destacats de la futura normativa. Ha assenyalat que

“l’ordenança actual té uns deu anys i té alguns aspectes que s’han quedat obsolets. La nova norma estarà actualitzada, incorporarà les evolucions normatives en matèria de circulació, tindrà en compte les noves situacions  de mobilitat i recollirà aquelles mesures de millora de la qualitat de l’aire en la línia del que marquen les directives europees”. 

Sobre aquest aspecte, el tinent d’alcaldessa ha anunciat que a la comissió d’estudis encarregada de la redacció de l’ordenança, s’hi incorporarà personal tècnic del departament de Transició Energètica. També ha destacat que en el procés de d’elaboració de l’ordenança es recolliran aquelles recomanacions sorgides del Consell Local de Seguretat Viària.

Vehicles de Mobilitat Personal

En el cas dels VMP (per exemple, els patinets elèctrics) la nova ordenança recollirà les normes emeses per la Direcció General de Trànsit i que ja són d’aplicació obligatòria a l’espera que cada municipi les desenvolupi en les seves respectives normatives. Instruccions que passen per una limitació de la velocitat a un màxim de 25 km/h i per la prohibició que aquests vehicles circulin per voreres o espais de vianants, que transportin més d’una persona o que es condueixin portant auriculars o parlant per telèfon mòbil, entre altres qüestions.

La regulació a la nova ordenança d’aquests vehicles pretén trobar l’equilibri entre la utilització d’aquestes noves formes de mobilitat i la garantia de la seguretat de la ciutadania. En resum, l’objectiu és ampliar el marc normatiu i detallar les noves conductes dels usuaris de les vies públiques i procediments amb prou seguretat jurídica per al control, gestió i prevenció de l’accidentabilitat com a conseqüència de la mobilitat.

Així mateix, per a la redacció de l’ordenança de circulació de Sabadell, es tindran en compte les pràctiques d’èxit que en l’àmbit dels VMP hagin desenvolupat altres ciutats europees, però també s’estudiaran aquells casos que no hagin tingut resultats òptims per tal d’evitar possibles errors.

Qualitat de l’aire

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, aprovat per la Generalitat, obliga els municipis situats a la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric –entre els quals està inclòs Sabadell– a adoptar una sèrie de mesures per reduir les emissions de contaminants que se sobrepassin els nivells de contaminació determinats per les directives europees.

En aquest context, es considera necessari ampliar la regulació dels usos dels espais reservats a les persones amb mobilitat reduïda, la mobilitat a les zones de vianants, els espais de vianants en calçada, les zones de velocitat “30”, el control de les zones reservades per a càrrega i descàrrega, i la compatibilitat de reserves per als usuaris dels serveis escolars amb altres usos com distribució de mercaderies o estacionament regulat. Seran factors a tenir en compte en la futura normativa, no només des d’una perspectiva ambiental, sinó també destinada a l’increment de la seguretat i reducció de la sinistralitat.

Adaptació a les noves tecnologies

D’altra banda, en el marc de les ciutats intel·ligents i la indústria 4.0, durant el procés de redacció de l’ordenança caldrà tenir en compte la inclusió de les situacions derivades de l’aplicació de les noves tecnologies en la gestió del trànsit, algunes ja presents i altres d’aplicació futura. Així, caldrà abordar aspectes com, per exemple, el control automatitzat d’accés de determinats vehicles a zones restringides; el control i gestió de les zones de càrrega i descàrrega; la circulació de vehicles amb conducció autònoma o les aplicacions derivades de la connectivitat 5G.

Consulta pública

Amb caràcter previ a la redacció i tramitació de l’avantprojecte s’obrirà un període de consulta pública sobre determinats aspectes de la norma (solucions que proporcionarà, objectius, etc.). Les persones interessades a fer-hi aportacions tindran a disposició informació i documentació relacionada, així com els resultats obtinguts en els diferents grups de treball que han discutit a l’entorn de la nova norma.