PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Pla especial d’intervenció en el Paisatge urbà (PEIPU)

El Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà de Sabadell (PEIPU) s'ha anat consolidant com una eina útil per a la pràctica arquitectònica a la ciutat, o millor, com un instrument de sensibilització i gestió dels projectes arquitectònics en la seva vessant més ciutadana, més cultural si es vol; és a dir, d'expressió de la preocupació per la cultura arquitectònica en la construcció i renovació de la ciutat. Aquest document urbanístic es recolza sobre múltiples pilars: es connecta amb la idea de patrimoni històric entès com a memòria col·lectiva; amb la realitat de l'espai urbà entès com a conformador de trama, de teixit; amb el dret col·lectiu a gaudir d'un entorn ordenat i respectuós amb el passat; amb la idea de ciutat com arxiu de la memòria i dipositària de valors a preservar.

A la normativa el document es fixen tres graus de regulació diferenciats, en funció del nivell de pervivència de determinats valors del paisatge urbà enumerats al capítol II de la normativa.

Aquests tres graus normatius són d'aplicació en els tres àmbits físics (que es poden veure a la capa del PEIPU del Geoportal de planejament urbanístic https://planol.sabadell.cat/Planol/inici?code=urban) següents:

- el primer àmbit, que engloba als altres dos, comprèn el conjunt del sòl urbà del terme municipal i ve regulat per les Normes d'Aplicació Urbana d'aquest Pla Especial (àmbit NAU)

- el segon àmbit (àmbit NAG), recull el centre i els eixamples industrials del segle XIX i disposa d'una regulació pròpia: les Normes d'Aplicació General, a banda de la regulació del nivell superior que també li és d'aplicació.

- el tercer nivell de regulació  (àmbit NAE) concreta diversos aspectes dels regulats en l'apartat precedent i afecta petits subàmbits del centre de la ciutat en què són d'aplicació, a banda de la normativa definida per als nivells anteriors, les Normes d'Aplicació Específica.

  • Enllaç a la documentació del Pla:

https://web.sabadell.cat/urbanisme/planejament-urbanistic/peipu