PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Taula d'activitats

Òrgan consultiu de participació i informació creat per facilitar la relació de les empreses i els professionals amb el Departament d'Activititats i agilitar la implantació de les activitats econòmiques de la ciutat

Normes de funcionament

Jornada de debat de les Activitats econòmiques a Sabadell

El dia 29 de juny de 2019, es va organitzar per primera vegada la Jornada de debat de les Activitats econòmiques a Sabadell organitzades pel Departament de Llicències i Disciplina d’Activitats. L’objectiu d’aquesta Jornada era situar la intervenció administrativa de les activitats a Sabadell i establir un marc de diàleg amb els operadors implicats, per tal de detectar i encaminar dites problemàtiques.

A la Jornada van ser convidats representants de Gremis i Organitzacions empresarials, així com representants d’altres Ajuntaments i representants del Cos de bombers de la Generalitat, tècnics municipals i tècnics municipals de lliure exercici.

Ponències de la Jornada: