Plans especials de Protecció de Patrimoni

Acció de govern
Plans i normes d'urbanisme
Actuacions dutes a terme en els elements catalogats en les diferents categories del Pla, ja siguin elements inclosos al catàleg pel seu valor arquitectònic, arqueològic, natural o d'un altre tipus.
Fonts
  • Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
  • Plans especials de Protecció de Patrimoni