PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

Innovació

07
Octubre
2019

Oberta la inscripció per al setè Fòrum de Tecnologies i Innovació

Tindrà lloc el 14 de novembre al CEI Can Roqueta i es centrarà en la robòtica aplicada a la indústria

Oberta la inscripció per al setè Fòrum de Tecnologies i Innovació

El Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta (av. de Can Bordoll, 119) acollirà el proper 14 de novembre la setena edició del Fòrum de Tecnologies i Innovació. El seu objectiu és doble: promoure i dinamitzar les relacions entre empreses i centres tecnològics i de recerca,  així com donar a conèixer projectes innovadors i amb un alt component tecnològic relacionats amb l’àmbit del fòrum.

Categories: Economia i treball, Innovació

20
Setembre
2019

Visita d’una delegació d’Eindhoven per explicar les iniciatives d’acceleració empresarial en el marc del projecte Triangulum

El CEI Can Roqueta ha acollit les sessions de treball

Visita d’una delegació d’Eindhoven per explicar les iniciatives d’acceleració empresarial en el marc del projecte Triangulum

Una delegació de la ciutat d’Eindhoven ha visitat Sabadell per participar en unes sessions de treball on s’han explicat les iniciatives público-privades que s’estan aplicant en aquesta ciutat holandesa. La visita s’emmarca en el projecte europeu Triangulum, on tant Eindhoven com Sabadell hi participen.

Categories: Triangulum, Economia i treball, Innovació

16
Setembre
2019

El secretari d’Estat d'Avenç Digital, Francisco Polo, expressa la voluntat que Sabadell esdevingui líder de la revolució digital

Polo s’ha entrevistat avui amb l’alcaldessa, Marta Farrés, a l’Ajuntament

El secretari d’Estat d'Avenç Digital, Francisco Polo, expressa la voluntat que Sabadell esdevingui líder de la revolució digital

El secretari d’Estat d'Avenç Digital, Francisco Polo, ha estat avui a Sabadell on s’ha entrevistat amb l’alcaldessa, Marta Farrés, per tractar diferents qüestions relacionades amb el potencial innovador i emprenedor de la ciutat i de la comarca. Durant la visita, Polo ha destacat l’important paper que Sabadell va tenir durant la revolució industrial del segle XIX i ha expressat el desig que, ara en la coneguda com a la revolució 4.0,

Sabadell es converteixi en una ciutat líder de la revolució digital del segle XXI.

Categories: Economia i treball, Innovació

13
Setembre
2019

Dimecres 18/09/19: Inscriviu-vos a la formació presencial sobre les iniciatives d'acceleració empresarial aplicades a Eindhoven. El concurs "I-city tender"

És un seminari d'1 sol dia obert a tothom amb inscripció gratuïta

El pròxim dimecres 18 de setembre de 2019 tindrà lloc a Sabadell el seminari formatiu Iniciatives público-privades d’acceleració empresarial a Eindhoven (Països Baixos) en el marc del projecte europeu Triangulum. El concurs d’emprenedoria “I-city tender”, al Centre d’Empreses industrials de Can Roqueta, amb l’agenda següent:

11:00 Benvinguda a càrrec de la Tinenta d’Alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montserrat González

Welcome by Montserrat González, Deputy Mayor for Economic development and Administrative boost, Municipality of Sabadell

11:30 Presentació de les iniciatives público-privades d’acceleració empresarial a Eindhoven, especialment el concurs d’emprenedoria “I-city tender” organitzat en el marc del projecte europeu Triangulum: objectiu, metodologia, mitjans, resultats, rols i coordinació dels diversos agents, riscos, models econòmics, costos, aspectes culturals, com començar i com no començar, col·laboració de la 4-hèlix, innovació oberta.

Presentation of public-private initiatives of business acceleration in Eindhoven, especially the entrepreneurship contest “I-city tender” organised under the European project Triangulum: purpose, method, means, output, stakeholder roles and management, risks, economic models, costs, cultural aspects, how to start and how not to start, 4-helix collaboration, open innovation.

A càrrec de Mark Cox, responsable del laboratori d’innovació de la Universitat tècnica d’Eindhoven (TUE) i Wouter Beelen, responsable d’innovació “I-city” a l’empresa Volkerwessels

By Mark Cox, Innovation lab manager at the Technical University of Eindhoven (TUE) and Wouter Beelen, “I-city” innovation manager at Volkerwessels

13:00 Pausa dinar i “networking” / Lunch and “networking” break

14:00 Sessió de co-creació amb els assistents respecte el potencial de replicabilitat de les iniciatives público-privades d’acceleració empresarial exposades a Sabadell i la comarca del Vallès. Com a resultat del seminari, co-disseny amb els assistents d’una proposta/línia de treball concreta aplicable a Sabadell.

Co-creation session with attendees, regarding the replication potential in Sabadell of public-private initiatives for business acceleration presented during the workshop. As the workshop output, co-design with attendees of one concrete proposal/programme line applicable in Sabadell.

Moderació de la sessió a càrrec de Mark Cox, responsable del laboratori d’innovació de la Universitat tècnica d’Eindhoven (TUE), i Oriol Llevot, cap de secció d’innovació a l’Ajuntament de Sabadell

Session facilitated by Mark Cox, Innovation lab manager at the Technical University of Eindhoven (TUE), and Oriol Llevot, innovation manager at the Municipality of Sabadell

16:00 Fi de la jornada / End of the session

La formació és de lliure accés i gratuïta amb inscripció prèvia enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Públic objectiu del seminari / Workshop’s target audience                                                                           

El seminari formatiu s’adreça a entitats públiques i privades de l’ecosistema d’innovació local, comarcal i metropolità que tinguin interès en els mecanismes público-privats d’acceleració i dinamització empresarial de projectes d’innovació, que permeten transformar una solució a un repte de la societat en un producte o servei comercialitzable al mercat i generador de llocs de treball. Per exemple, representants de:

- Ajuntaments

- Consell comarcal

- Diputació

- Universitats i centres de recerca

- Entitats facilitadores de finançament a projectes d’innovació

- Empreses potencialment beneficiàries de programes d’acceleració i dinamització empresarial

La llengua vehicular del seminari serà l’anglès.

The training workshop is aimed at public and private entities of the local, county and metropolitan innovation ecosystem that are interested in the public-private mechanisms of business acceleration and promotion of innovation projects, which allow a solution to a societal challenge to be transformed into in a marketable product or service and generator of jobs. For example, representatives of:

- City councils

- County Council

- Province Council

- Universities and research centres

- Entities facilitating financing for innovation projects

- Companies potentially beneficiaries of business acceleration programmes

The language of the workshop will be English.

Informació contextual / Context information

Sobre Eindhoven i el concurs “I-city”

La ciutat d’Eindhoven ha esdevingut líder en innovació oberta i col·laboració público-privada als Països Baixos, després d’un període de reconversió a partir d’un model industrial que va entrar en decadència. Amb més de 200.000 habitants i prop de 800.000 a la seva regió metropolitana, batejada amb el nom suggerent de “Brainport” (el port dels cervells), en contraposició dins dels Països Baixos amb el “Seaport” (Rotterdam) i l’”Airport” (Amsterdam), Eindhoven ha aconseguit generar un nou model urbà basat en la innovació i la creativitat, pivotant sobre les universitats, les empreses, els agents públics i la ciutadania.

Fruit d’aquesta col·laboració público-privada, la ciutat d’Eindhoven i la seva àrea d’influència han articulat diversos mecanismes per afavorir la incubació i acceleració de projectes empresarials innovadors, com ara “living labs” (espais d’experimentació de tecnologies innovadores), programes de creació d’empreses “start-up” universitàries, col·laboració amb ciutats innovadores frontereres, creació de parcs tecnològics o de fons per a pimes innovadores. Exemples de sectors que s'han desenvolupat a través d'aquesta metodologia a Eindhoven: impressió 3D d'elements estructurals constructius com ponts de  formigó,  transició  energètica,  combustibles  solars,  combustibles  metàl·lics, urgències (departament  de  bombers  regionals), seguretat  (policia nacional), salut, etc.

També el concurs d’emprenedoria “I-city tender”, tema principal d’aquest seminari, que ha tingut com a objectiu el desenvolupament de nous productes i serveis innovadors urbans, dins del projecte europeu Triangulum, amb un pressupost de 400.000 euros i que va recompensar 8 prototips de productes urbans que s’han provat a la ciutat d’Eindhoven.

The city of Eindhoven has become a leader in open innovation and public-private collaboration in the Netherlands, after a period of conversion from an industrial model that was declining. With more than 200,000 inhabitants and about 800,000 in its metropolitan region, named "Brainport", in contrast in the Netherlands with the "Seaport" (Rotterdam) and the "Airport "(Amsterdam), Eindhoven has managed to generate a new urban model based on innovation and creativity, pivoting on universities, companies, public agents and citizens. Examples of sectors that have been developed through this methodology in Eindhoven: 3D printing of structural building elements like concrete bridges, energy transition, solar fuels, metal fuels, safety (regional fire department), security (national police), health, etc.

As a result of this public-private collaboration, the city of Eindhoven and its area of ​​influence have articulated several mechanisms to encourage the incubation and acceleration of innovative business projects, such as "living labs" -experimentation areas of innovative technologies-, programmes for the creation of "start-up" university companies, collaboration with innovative border cities, creation of technology parks or funding for innovative SMEs. Also, the "I-city tender" entrepreneurship contest, the main theme of this workshop, which had the objective of developing new urban innovative products and services, within the European Triangulum project, with a budget of 400,000 euros and that rewarded 8 prototypes of urban products that have been tested in the city of Eindhoven.

Sobre el projecte Triangulum

El projecte europeu TRIANGULUM, en què s’emmarca aquest seminari formatiu, és desenvolupat per un consorci de 22 institucions de diferents països europeus, en què l’institut alemany de recerca Fraunhofer n’és el coordinador. L’objectiu principal del projecte és crear un nou model de ciutat que aprofita les noves tecnologies per a ser més eficient, ecològica i orientada a la ciutadania, mitjançant la implementació de solucions integrades d’innovació urbana. Es tracta d’un projecte finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió europea.

Sabadell com a ciutat seguidora en Triangulum desenvolupa una estratègia d'implementació de 10 accions innovadores integrant els àmbits de l'energia, el transport i les TIC. Dins del projecte TRIANGULUM, l'Ajuntament de Sabadell, juntament amb les ciutats de Praga i Leipzig, testeja la replicabilitat de tecnologies i metodologies que s'han aplicat en les anomenades ciutats “far” o precursores del projecte, Eindhoven, Manchester i Stavanger.  L’Ajuntament de Sabadell, juntament amb Promoció Econòmica de Sabadell SL i VIMUSA, rep finançament europeu de més de 400.000 euros, i participa en el projecte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del 16 de gener de 2015. El projecte Triangulum finalitzarà el 31 de gener de 2020.

The European project TRIANGULUM, that is the framework for this training workshop, is developed by a consortium of 22 institutions from different European countries, where the German research institute Fraunhofer is the coordinator. The main objective of the project is to create a new city model that takes advantage of new technologies to be more efficient, ecological and citizen-oriented, through the implementation of integrated urban innovation solutions. It is a project financed by the Horizon 2020 programme of the European Commission.

Sabadell as a follower city in Triangulum develops a strategy of implementation of 10 innovative actions integrating the fields of energy, transport and ICT. Within the TRIANGULUM project, the Sabadell City Council, along with the cities of Prague and Leipzig, tests the replicability of technologies and methodologies that have been applied in the so-called "lighthouse" cities of the project, Eindhoven, Manchester and Stavanger. The Sabadell City Council, together with Economic Promotion of Sabadell SL and VIMUSA, receives European funding of more than 400,000 euros, and participates in the project under the agreement of the Local Government Board of January 16, 2015. The Triangulum project will end on the 31st January 2020.

Sobre la col·laboració entre Eindhoven i Sabadell en el marc del projecte Triangulum

Una de les 10 accions que Sabadell desenvolupa en el projecte Triangulum s’anomena “Desenvolupament econòmic intel·ligent en l’àmbit de salut, esport i innovació urbana” i té com a objectiu de promoure la innovació, la visibilitat i l’accés al finançament de les empreses de Sabadell, especialment les “start-up” no universitàries i les petites empreses i microempreses. Com a mesures concretes, hi ha:

- Facilitar la creació de noves col·laboracions entre aquest tipus d’empreses i empreses i centres tecnològics líders

- Reforçar la col·laboració entre les agències de desenvolupament econòmic locals i els centres tecnològics/universitats

- Proposar canvis regulatoris que incentivin la creació d’empreses

- Millorar els concursos i programes d’acceleració i incubació emprenedora ja existents a Sabadell

Dins d’aquesta acció del projecte Triangulum, s’ha vist com una oportunitat l’intercanvi i col·laboració amb l’ecosistema d’innovació d’Eindhoven, amb tres mesures principals:

- Visites “in situ” i seminaris formatius d’intercanvi presencials i online realitzats des de l’any 2015

- Treball de prototipatge de solucions a 16 reptes urbans proposats per l’Ajuntament de Sabadell, a càrrec d’estudiants pluridisciplinaris de les universitats de l’entorn d’Eindhoven i de Sabadell  -la primera solució prototipada ha estat vinculada a un model d’informació geogràfica 3D de Sabadell. Posteriorment, donar suport a les solucions creades per a que puguin ser l’embrió de projectes empresarials, atracció de fons econòmics o consolidació d’empreses ja existents.

- Cooperació entre emprenedors “joves” de Sabadell i empreses més consolidades d’Eindhoven, en el marc del programa “Erasmus per joves emprenedors”

One of the actions that Sabadell develops in the Triangulum project is called "Smart economic development in the field of health, sport and urban innovation" and aims to promote innovation, visibility and access to financing of companies of Sabadell, especially non-university start-ups and small businesses and micro-companies. Concrete measures are:

- Facilitate the creation of new collaborations between this type of companies and leading companies and technology centres

- Reinforce the collaboration between local economic development agencies and technology centres / universities

- Propose regulatory changes that encourage the creation of companies

- Improve contests and programmes of entrepreneurial acceleration and incubation that already exist in Sabadell

Within this action of the Triangulum project, it has been seen as an opportunity the exchange and collaboration with the Eindhoven innovation ecosystem, with three main measures:

- On-site visits and face-to-face and on-line training seminars from 2015

- Prototyping work of solutions to 16 urban challenges proposed by the Sabadell City Council, led by multidisciplinary students from the universities of Eindhoven and Sabadell ecosystems  -the first prototyped solution has been a 3D GIS model of Sabadell. Subsequently, support the solutions created so that they can be the embryo of business projects, attract new funding or consolidate existing businesses.

- Cooperation between "young" entrepreneurs of Sabadell and more consolidated companies of Eindhoven, within the framework of the "Erasmus for young entrepreneurs" programme.

Més informació / More information:

 • Sobre el projecte Triangulum i les iniciatives d’acceleració empresarial a Eindhoven:

www.triangulum-project.eu

http://web.sabadell.cat/triangulum

https://serveicloud.ajsabadell.cat/owncloud/index.php/s/rDXB0o6BWQkYPWJ (especialment pàgines 53-60)

http://strijps.nl/nl/icity-tender

https://brainporteindhoven.com

 • Sobre el Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta on té lloc el seminari:

Adreça: Avinguda de Can Bordoll, 119, Sabadell;  Geolocalització: https://goo.gl/maps/JEosVSqH8LN2; Aparcament públic exterior disponible i gratuït

Transport públic: Bus urbà (TUS), des de centre ciutat amb Línia 14 fins parada “683-Agnès Armengol”. Més informació: http://www.tus.es/index.php/ca/informacio-de-les-linies/linea/14

Categories: Triangulum, Innovació

02
Setembre
2019

Inscripcions als tallers i activitats de la 4a. edició del Saba-tic a la Festa Major 2019

Les activitats i tallers previstos són gratuïts, però per alguns cal inscripció prèvia

El Saba-TiC és una mostra interactiva d’eines tecnològiques innovadores que pretén donar a conèixer la vessant innovadora de les entitats de Sabadell i del nostre entorn comarcal i metropolità, així com formar/informar als ciutadans en aquest àmbit. L'Ajuntament pretén difondre les noves tecnologies entre la gent jove i els infants i, alhora, trencar l'escletxa digital per raons socioeconòmiques o d’edat.

En aquesta 4a. edició, el dissabte 7 de setembre de 2019 de 10 a 19 hores als Jardins i l'edifici de l'Espai Cultura Fundació Antiga Caixa Sabadell (carrer d'En Font 25), es proposen tallers i activitats gratuïtes vinculades a drons, realitat virtual, disseny i impressió 3D, electrònica, robòtica, nanotecnologia, concursos-gimcanes amb balises "beacons" i codis QR, i programació, entre d'altres, algunes de les quals requereixen d'inscripció prèvia.

Vídeos resum de la 3a. edició:

Fotos de la 3a. edició 

Pel que fa al concurs de disseny ràpid en 3D, organitzat per la Fundació Antiga Caixa Sabadell i ItsMak3D, s'han previst dues categories, de 7 a 12 anys i de 13 a 16 anys. El jurat del concurs està composat per un representant de la Fundació Antiga Caixa Sabadell (Xavier de Gea), un representant d'ItsMak3D (Ivan Benito) i una representant de l'Escola Superior de Disseny-ESDI (Carles Cabezón). El concurs s'estructura de la forma següent:
 • Categoria de 7 a 12 anys: Disseny 3D amb llapis "3Doodler".  Es preveuen 2 torns, d'11 a 12 hores i de 12.30 a 13.30 hores. La guanyadora ha estat la Marta Garcia Font, pel seu prototip "Torre Eiffel", en què el jurat ha valorat la qualitat, precisió i complexitat d'execució del disseny realitzat, amb una superfície com la d'una torre, estreta i alta.
 • Categoria de 13 a 16 anys: Disseny 3D amb el programari TinkerCAD. Es preveuen 2 torns, de 10.30 a 12.00 hores i de 12.30 a 14.00 hores. El guanyador ha estat en Miquel Marcet Sardà, pel seu disseny "Telèfon mòbil intel·ligent", que el jurat ha valorat com el millor per la seva precisió i l'ús més avançat que ha fet dels recursos que proporciona el programari "TinkerCAD".
 • Lliurament de premis en ambdues categories: el mateix dissabte 7/09/2019 a les 18.00 als Jardins de l'Espai Cultura Fundació Antiga Caixa Sabadell (carrer d'en Font, 25, Sabadell).
Els/les guanyadors/es en cada categoria rebran un premi consistent en un llapis 3D i consumibles per utilitzar-lo, així com una inscripció gratuïta a algun dels cursos de ciència i tecnologia del programa "Mini-Innova" 2019-20 de l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell. Tots els participants rebran un diploma acreditatiu de la realització del taller.
 
Les bases completes del concurs es poden consultar en aquest enllaç
 

 

Inscripcions prèvies a activitats del Saba-TIC 2019:

 • Concurs de disseny ràpid en 3D, a càrrec de l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell i ItsMak3D, per infants i adolescents de 7 a 16 anys, amb premis pels guanyadors/es consistents en llapis d'impressió 3D i inscripció gratuïta a algun dels cursos de ciència i tecnologia del programa "Mini-Innova" 2018-19 de l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell: inscripcions clicant aquí
 • "Bateig aeri" i curs d'iniciació al pilotatge de drons, a càrrec de Drones de Carreras (de 8 a 16 anys). Com a regal, els inscrits s'emportaran el nano-dron que hagin fet volar durant l'activitat. Per inscriure's cal baixar-se al telèfon mòbil l'app "ADVENTURIQ" i completar una breu "gimcana virtual" (Aventura Saba-tic, Missió 1d'acord amb les instruccions següents 
 • Programació "L'Hora del Codi", a càrrec de Codelearn: inscripcions clicant aquí 
 • "Escape room" amb realitat virtual, en equips de 2-3 persones, a càrrec d'Humantiks: inscripcions clicant aquí
 • "Restart party", taller de reparació d'objectes per donar-los-hi una segona vida i evitar la generació de residus, a càrrec de "Restarters Barcelona": inscripcions clicant aquí 

La resta d'activitats no requereixen d'inscripció prèvia:

 • "Outdoor VR therapy", teràpia en realitat virtual per infants de 6-8 anys hospitalitzats, a càrrec de l'ESDI, Escola Superior de Disseny
 • Impressió 3D d'aliments que podreu tastar, plàstic i ceràmica, a càrrec de 3D Spider Print Vallès
 • Construcció de robots "M-bots" i "Trashbots", a càrrec de la Fundació Antiga Caixa Sabadell
 • Experiències immersives amb ulleres i cabina de realitat virtual (ex. simulador de cotxe esportiu, muntanya russa 4D, etc.), a càrrec d'Área Virtual
 • Construcció d'un clauer electrònic, creació d'hologrames 3D amb un telèfon mòbil "smartphone" i programació del robot "Escornabot", a càrrec de Ripolab Hacklab. Pel que fa al taller de construcció d'un clauer electrònic, únicament per nens/nenes a partir de 10 anys acompanyats per un adult (màxim 50 clauers).
 • Simulació immersiva de recorregut en bicicleta amb realitat virtual, a càrrec de Clicks and Links Ltd., i provada ja a la ciutat de Manchester en el marc del projecte europeu Triangulum. Més informació clicant aquí 
 • Programació de balises "beacons" i concurs-gimcana per cercar amb l'smartphone "beacons" i "cebetes de la sort" de Sabadell amagats, a càrrec de la cooperativa Xarxa Oberta Beacons Barcelona. Per participar-hi cal adreçar-se a la taula informativa situada a l'entrada dels Jardins pel carrer de l'Escola Industrial. Com a premi, a més de les "cebetes de la sort" de Sabadell, s'oferiran vals per jugar gratuïtament a videojocs de realitat virtual a la botiga d'Área Virtual (carrer del Sol, 6, Sabadell).
 • Concurs-gimcana amb codis QR baixant al telèfon mòbil l'app "ADVENTURIQ", afegint l'aventura "Saba-Tic 2019" ("game pin" 487981923) i superant les missions 1 i 2, tot escanejant els codis QR dels diversos expositors del Sabatic. Com a premis, s'oferiran un bateig de vol durant el Sabatic i 1 nanodron (en funció de places disponibles), 5 visors de realitat virtual (models Shinecon, Folder, VVirtual i Basic), vals per jugar gratuïtament a videojocs de realitat virtual a la botiga d'Área Virtual (carrer del Sol, 6, Sabadell) i ampolles d'aigua de vidre reutilitzables del projecte europeu Urban Wins. Els 5 primers classificats en la gimcana d'acord amb els pseudònims que han utilitzat quan s'han donat d'alta a l'app, han estat: XajFam, Jonathan, Carmen65, Daniqpa i Miguel.

Finalment, hi haurà les demostracions següents:

 • Demostracions molt interactives de nanociència i nanotecnologia, a càrrec de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
 • Exposició i demostració del robot de codi obert imprès amb impressora 3D "Inmoov",  a càrrec de Gerard Espona
 • Exposició de drons i impressores 3D d'autofabricació. Exposició de sistemes anti-dron, a càrrec d'Infinity Drones Services
 • Robots humanoides i seguidors de línies, a càrrec de Codelearn

La mostra té lloc en una localització, els Jardins de l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, d'accés fàcil per vianants, bicicletes i transport públic (autobusos, FGC i Renfe)

Mapa d'expositors i activitats:

Més informació sobre el Saba-TIC 2018 clicant aquí

Categories: Innovació

[12 3 4 5  >>