PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

31
Gener
2014

El calendari fiscal per al 2014 contempla un any més mesures per facilitar a la ciutadania el compliment de les obligacions tributàries

Entre les novetats d’ enguany s’ha eliminat l’adhesiu renovable que es col·locava a les plaques de gual i que indicava l'exercici fiscal

Amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Ajuntament de Sabadell manté al calendari fiscal de 2014 la possibilitat de poder  utilitzar el sistema de pagament fraccionat sense interessos per als rebuts amb el pagament domiciliat. 

Així:

  • L’Impost Sobre Béns Immobles (IBI) de naturalesa Urbana i Rústega: es podrà abonar en 4 terminis.
  • La Taxa de Residus es podrà abonar en 2 terminis.
  • L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) es podrà abonar en 2 terminis.

L’Ajuntament recorda que per poder gaudir del pagament fraccionat sense cost, cal que els rebuts estiguin domiciliats. La domiciliació té diversos avantatges: a més de donar accés al pagament fraccionat, evita perjudicis als contribuents, com oblidar-se dels terminis de pagament. A més, és un mètode senzill, que evita desplaçaments i esperes, i és gratuït.

Quan domiciliar

Si es desitja domiciliar o bé modificar la domiciliació, cal fer-ho dins els terminis que s’indiquen:

Consulteu calendari fiscal

On domiciliar el pagament dels rebuts

Per tal de domiciliar o modificar la domiciliació, hi ha diferents vies:

-         A través del telèfon 010 (ó 93 745 31 10 si es truca des d’un telèfon mòbil o des de fora de Sabadell)

-         A través d’Internet: www.sabadell.cat/domicilia

-         A l’Agència Tributària de Sabadell: c/ de la Indústria, 11

-         A les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana (SAC), tant a l’Oficina Central del Despatx Lluch com a les quatre oficines cardinals.

Eliminació dels adhesius dels guals

D’altra banda, amb l’objectiu d’evitar gestions i estalviar temps i despeses tant a la ciutadania com a l’administració, l’Ajuntament ha eliminat aquest 2014 l’adhesiu renovable que cada any es col·locava a la placa de gual i que indicava l’any de validesa. És per això que, des d’aquest exercici, no es facilitarà aquest adhesiu. Aquest canvi no implica cap modificació en els drets i obligacions dels titulars del permís ni de la resta d’usuaris i usuàries de la via pública. Per aquest motiu, des de l’Agència Tributària de Sabadell i la Policia Municipal es faran les comprovacions i inspeccions oportunes.

L’entrada i sortida de vehicles de les finques a través de la via pública es regula a través d’un permís municipal, l’anomenada llicència de guals. Ser beneficiari d’un gual comporta drets i deures. Aquests ciutadans i ciutadanes poden gaudir d’aquest ús especial en benefici propi i alhora han d’abonar una taxa anual i complir la resta d’obligacions establertes per normativa, especialment per l’article 53 de l’Ordenança Municipal de Circulació.

És per això que, independentment de la supressió de l’adhesiu, es mantenen tots els drets i deures derivats de la reglamentació vigent en aquest àmbit. Així, en el supòsit que es detecti un incompliment d’obligacions per part dels titulars, entre els quals el pagament de la taxa anual, es procedirà a iniciar el procediment de revocació de la llicència -a banda del procediment de cobrament en via executiva-.

Cal recordar que els guals no són una reserva d’aparcament sinó una autorització municipal per passar a través de l’espai públic i amb l'única finalitat que els vehicles puguin entrar i sortir de les finques corresponents. En aquest sentit, la llicència de guals comporta una prohibició de parada i estacionament davant de la porta d’accés als garatges a tots els usuaris/usuàries de les vies (també al propi titular del gual), tal com estableix l’Ordenança Municipal de Circulació. Cal recordar, doncs, que ni els titulars de la llicència de guals ni la resta d’usuaris/usuàries de les vies públiques es poden aturar ni estacionar davant d’una finca amb gual legalitzat i que disposi de placa homologada. En cas de fer-ho, el vehicle podria ser retirat de la via, tot interposant la corresponent denúncia i sanció.

L’Ajuntament recorda que el no compliment de les obligacions fiscals ocasiona un greuge comparatiu respecte la resta de contribuents i, en aquest cas, amb aquells que sí estan complint amb els seus deures per aquest aprofitament especial de la via pública. Així mateix, el no compliment implica privar a la resta d’usuaris de la via pública d’un lloc on deixar correctament estacionat el seu vehicle, a més d’una infracció administrativa per part d’aquella persona que fa ús de la senyalització de gual de forma il·legítima o irregular.