PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

21
Octubre
2019

El Govern Municipal proposa equilibrar les ordenances fiscals a l’IPC acumulat dels darrers dos anys

Es proposa una bonificació d’entre el 60% i el 80% per a activitats comercials afectades per obres a la via pública

El Govern Municipal proposa equilibrar les ordenances fiscals a l’IPC acumulat dels darrers dos anys

La proposta d’ordenances fiscals i reguladores de preus públics per a l’any 2020 té un marcat caràcter social i busca prioritzar l’equilibri entre la despesa pública i la solvència. Pel que fa a les modificacions que s’aplicaran al conjunt d’impostos, taxes i preus públics municipals les Ordenances Fiscals i Reguladores de Preus Públics proposen un increment d’un 2%, que respon a la necessitat d’equilibrar les ordenances fiscals a l’IPC acumulat dels darrers dos anys. Aquest increment té en compte l’increment de l’IPC per al 2019, que es calcula que serà superior a l’1 %, i el del 2018, que va ser de l’1,2% i, que l’anterior equip de govern no va aplicar a les ordenances perquè va congelar els impostos, fet que ara obliga a fer aquesta revisió.

L’increment tindrà un caràcter general. S’aplicarà per exemple a l’IBI, l’IAE o la taxa de guals. Això no afectarà a tots els tributs. De fet, un total d’11 tributs i preus públics del sistema tributari municipal no es veuen incrementats, entre els quals hi ha l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica, o la grua.

Les modificacions proposades fomenten la igualtat d’accés als serveis públics i atén els col·lectius i àmbits més necessitats de protecció i defensa.

Bonificació per a comerços en cas d’obres

Una de novetats d’aquestes ordenances és la bonificació per a activitats comercials afectades per obres a la via pública de llarga durada.

“Aquesta havia estat una demanda històrica de les entitats de comerciants de la ciutat, perquè és cert que el comerç és un sector especialment sensible a les alteracions que aquests treballs els hi puguin causar. Per això el govern ha decidit bonificar els comerços amb l’objectiu de minimitzar els efectes de les obres sobre les zones comercials del seu entorn i contribuir a la dinamització comercial d’aquestes zones afectades”

ha afirmat Montse González, tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu.

Els percentatges de reducció seran d’un 60% en els casos d’obres de durada superior a 3 mesos i menor a 6, i d’un 80% en les obres de durada superior a 6 mesos.

Revisió en profunditat de la taxa de residus per al proper any

El Govern municipal està estudiant la millor manera de conscienciar sobre la crisi climàtica també a través de les ordenances fiscals. Una de les taxes que es revisaran el proper any és la de residus, de manera que es puguin ajustar els criteris i trobar mecanismes que permetin recompensar amb una disminució del rebut de la taxa a les persones que més s’esforcin en la recollida selectiva.

Aquesta revisió no s’ha fet per aquest exercici perquè requerirà un estudi profund i exhaustiu i el diàleg amb entitats econòmiques, socials i veïnals de la ciutat.