PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

25
Febrer
2016

El Laboratori Municipal renova la certificació de qualitat ISO 9001:2008

El Laboratori Municipal renova la certificació de qualitat ISO 9001:2008

El Laboratori Municipal de Sabadell ha renovat la certificació de qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 per a un nou període de tres anys, durant els quals es realitzaran auditories anuals de seguiment. Aquesta certificació suposa la gestió de la qualitat, tot incidint en l’efectivitat del sistema i en la millora continuada dels processos de treball, que assegurin uns resultats analítics rigorosos i fiables. L’abast de la certificació contempla el servei de recollida de mostres i anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques d’aigües, d’aliments i de paràmetres mediambientals i el desenvolupament de mètodes d’anàlisis.

En aquest marc, ja que es tracta d’un procés de millora continuada, al llarg de l’any es realitzen:

  • Exercicis d’intercomparació, tant en la vessant química com microbiològica, que permeten la realització d’una autoavaluació contínua del treball del laboratori.
  • Auditories internes per tal de poder avaluar les possibles desviacions del sistema i establir les mesures correctores oportunes.
  • Plans específics de manteniment i confirmació metodològica dels equips i formació per a tot el personal del laboratori.
  • Revisions, seguiments i actualitzacions dels protocols normalitzats de treball.

Ubicat a la plaça del Gas, el Laboratori Municipal de Sabadell dóna suport tècnic a les competències d’higiene alimentària i salubritat pública fent les analítiques i proposant mesures correctives quan es detecten anomalies en mostres alimentàries, mostres d’aigües de consum humà, d’aigües de lleure o mediambientals. L’any 2015 s’han analitzat un total de 3.106 mostres la qual cosa ha suposat 2.403 determinacions microbiològiques i 10.195 físico – químiques.

Les mostres provenen principalment de programes sistemàtics del Servei de Salut, però també dels Serveis de Parcs i Jardins, de Sostenibilitat, d’Esports, d’Educació, etc. Altres analítiques són fruit de convenis de col·laboració establerts amb altres institucions o ajuntaments, empreses i particulars.