PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

25
abril
2019

El nou Pla director de les biblioteques aposta per la lectura, la cultura i l’accés universal a la informació

Recull, entre altres, el desplegament del servei de biblioteca pública al Districte 5 i millores a les biblioteques de Can Puiggener i Vapor Badia

El nou Pla director de les biblioteques aposta per la lectura, la cultura i l’accés universal a la informació

El Pla director de les biblioteques municipals de Sabadell, 2020-2025, aposta per un model que reforça els àmbits de la lectura, la cultura i l’accés universal a la informació, a més de considerar aquests equipaments com un espai d'inspiració i descobriment, generador de coneixement.

D’entre les actuacions més destacades, el Pla recull el desplegament del servei de biblioteca pública al Districte 5, les millores als edificis de Can Puiggener i a la Biblioteca Vapor Badia, el desplegament de la tecnologia de radiofreqüència per a l’autopréstec a tota la xarxa, a més del desplegament de projectes innovadors en l’àmbit de la lectura i la cultura, i la ciència ciutadana, en el marc del programa biblioLab.

Així, el Pla orienta les estratègies i actuacions per crear i millorar les biblioteques municipals de Sabadell en els propers cinc anys, com també les estratègies de gestió del servei (serveis que s'oferiran, gestió interna dels serveis, política de col·lecció de ciutat, coordinació i gestió de la xarxa, gestió econòmica, etc.).

Els objectius del procés de planificació bibliotecària de Sabadell són el següents:

  • Definir els elements de la xarxa local de biblioteques d'acord amb uns estàndards professionals de funcionament.
  • Ordenar i organitzar les biblioteques i els recursos perquè en resulti una estructura moderna i equilibrada al territori.
  • Oferir les pautes per gestionar els recursos de manera sostenible i concretar-ne el sistema de finançament.
  • Establir els mecanismes de seguiment del Pla i els processos de planificació complementaris (pla d'acció de mandat, plans d'acció anual, etc.).
  • Determinar els sistemes d'avaluació del servei bibliotecari.

El Pla inclou un estudi prospectiu demogràfic, social i cultural de Sabadell i de les necessitats d'informació i de lectura de la ciutadania, el marc legal i normatiu aplicat al municipi, l’anàlisi de la situació bibliotecària actual, el nou model de biblioteca pública que es vol desenvolupar al territori, la definició i distribució territorial del conjunt d'equipaments necessaris per garantir un servei bibliotecari de qualitat i que respongui a les necessitats dels ciutadans, el model competencial, organitzatiu i de gestió dels recursos de la xarxa de biblioteques local, el pla de les actuacions necessàries per arribar a la situació desitjable el 2025 i calendari segons l'ordre de prioritats i les possibilitats pressupostàries, com també la valoració econòmica i de finançament de les actuacions proposades.

El document, que es porta a aprovació del Ple d’avui, és el punt de partida de futurs processos de planificació i la base de diferents documents estratègics, com ara els programes funcionals dels equipaments previstos o els plans d'acció anuals. És fruit, d’una banda, del bagatge acumulat des de la dècada del 1970, moment en què es va inaugurar la primera biblioteca municipal a Sabadell, fins avui. De l’altra, de la voluntat d’evolucionar al ritme del temps, aprofitar els recursos que ens brinda la tecnologia i sobretot posar-les al servei de noves maneres d’entendre el procés d’aprenentatge i de relació social.

El Pla ha de permetre, així mateix, desplegar diversos instruments de governança i participació, com ara la Taula de Lectura Pública, participada per diverses entitats culturals, socials i educatives.