PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

25
Octubre
2018

El nou reglament del Cementiri introdueix millores per adaptar-se a les noves necessitats

Adapta la normativa a la realitat actual i introdueix novetats com nous terminis de concessió de sepultures o facilitats per a la transmissió dels drets funeraris

El nou reglament del Cementiri introdueix millores per adaptar-se a les noves necessitats

El nou Reglament del Cementiri municipal, que ha passat per l’aprovació inicial al Ple d'Octubre, adapta la normativa del servei a les necessitats actuals, facilita la gestió de l’equipament i vetlla pel seu bon funcionament.

Amb el nou Reglament es podran fer concessions de sepultures tipus nínxol per 15 o 30 anys (fins ara només se’n poden fer per 30) i de sepultures monumentals per 20 o 50 anys (fins ara només és per 50). Així mateix, entre altres mesures per facilitar la transmissió del drets funeraris, s’amplia el grau de parentiu per a aquesta transmissió de parents de segon a quart grau. També es millora la definició de conceptes i instal·lacions funeràries i s’incorpora la regulació dels futurs espais destinats a cendres.

El Reglament del Cementiri preveu diversos àmbits relacionats amb aquest servei públic pel que fa a la inhumació, exhumació i trasllats funeraris (la incineració té el seu propi Reglament aprovat l’any 2008). En aquest sentit, regula els drets i deures de la ciutadania, les condicions d’ús del servei i tot allò relacionat amb el dret funerari i les concessions administratives de les sepultures. El text actualitza la normativa aprovada al desembre de 2002, modificada puntualment els anys 2005 i 2009.

Tal com explica el regidor de Salut, Ramon Vidal,

“amb la proposta que avui presentem, volem posar al dia el Reglament per tal de donar una millor resposta a les necessitats actuals de la ciutadania. Amb els canvis en els terminis de concessió de les sepultures, les mesures per facilitar la transmissió de drets o la regulació dels futurs espais de cendres, el reglament s’adapta a la realitat d’avui, facilitant alhora la gestió de l’equipament”.

La redacció del nou Reglament es va iniciar amb la creació d’una Comissió d’estudi. El procés, d’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha inclòs una primera fase de consulta pública en línia per recollir suggeriments i propostes. S’han fet reunions de treball, sessions informatives amb les vocalies d’enterrament, entitats i grups municipals Un cop redactat l’esborrany, s’ha fet una nova fase d’audiència pública. La proposta ha arribat al Ple després que s’hagin estudiat i valorat les aportacions fetes i que el text hagi estat validat per la Comissió d’estudi.

En cas de ser aprovat de manera inicial, es farà tot el procediment d’exposició pública del Nou Reglament i al·legacions fins arribar-ne a l’aprovació definitiva.