PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

27
Octubre
2022

El Ple de novembre debatrà l’aprovació del nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible

El PMUS recull les actuacions concretes que han de conformar les polítiques de mobilitat a Sabadell del 2023 al 2028

El Ple de novembre debatrà l’aprovació del nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible

L’Ajuntament ultima els detalls del nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) de Sabadell per als pròxims sis anys (del 2023 al 2028). La sessió plenària del mes de novembre debatrà l’aprovació inicial d’aquest instrument de planificació que defineix les línies d’actuació en matèria de mobilitat.

El PMUS s’ha redactat amb la participació de veïns i veïnes, representants d’entitats veïnals i ciutadania en general. Els espais de debat s’han dut a terme al voltant de la Taula de la Mobilitat, diverses sessions participatives i enquestes a més de 1.700 llars. Els resultats han servit per identificar les necessitats de mobilitat i per analitzar el desig de desplaçament en mitjans més sostenibles.

En línies generals, el Pla a Sabadell vol promoure una mobilitat sostenible i assolir una millora de la qualitat ambiental. Els objectius ambientals del PMUS deriven d’aquells establerts pel Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. Així, es pretén disminuir l’ús del vehicle privat i, en conseqüència, aconseguir una reducció del consum energètic i de les emissions de contaminants locals.

Objectius del PMUS Sabadell

El nou model de mobilitat contempla 10 objectius principals, 25 línies estratègiques i 79 actuacions concretes. Així, es pretén:

https://web.sabadell.cat/cd78be1d-d9a1-4a59-bfa3-72d3ae864222" alt="page1image10955744" width="195.890000" height="0.840000" />
 1. Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de transport, amb un clima de convivència i urbanitat.

 2. Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una superfície més gran d'espai públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat).

 3. Augmentar l'ús de la bicicleta com a transport habitual, mantenint i millorant les infraestructures.

 4. Promoureuntransportcol·lectiu,públiciprivat,dequalitaticompetitiu respecte al vehicle privat.

 5. Optimitzar l’oferta d’aparcament a la ciutat.

 6. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti

  dur a terme les activitats econòmiques, i fer-la compatible amb el

  sistema de mobilitat de la ciutat.

 7. Promoció i seguiment de la millora de qualitat ambiental.

 8. Estudiar la implantació d’una futura Zona de Baixes Emissions.

 9. Fer el seguiment del pla.

Calendari i aprovació definitiva

Un cop el Ple aprovi inicialment el PMUS, el pla aprovat es sotmetrà a un període d’al·legacions i, paral·lelament, es presentarà a la Taula de Mobilitat. Finalment, l’aprovació definitiva es tornarà a portar al Ple.

L’elaboració del PMUS esdevé obligada per llei per a tots els municipis que són capital de comarca, per aquells que sobrepassen els 50.000 habitants i per als municipis que es troben dins les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.