PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

01
abril
2014

El Ple Municipal aprova les bases de la convocatòria d’ajuts per a llibres de text i material escolar

El municipal del mes d’abril ha aprovat aquesta tarda les bases d’una convocatòria d’ajuts per a la compra de llibres de text i de material escolar per al curs 2014-15

El municipal del mes d’abril ha aprovat aquesta tarda les bases d’una convocatòria d’ajuts per a la compra de llibres de text i de material escolar per al curs 2014-15. En aquestes bases es contemplen els requisits que hauran de complir els beneficiaris d’aquestes aportacions així com la quantia màxima de cada ajut individual. És previst que properament s’especifiquin les dates de lliurament de sol·licituds, la quantitat global d’aquestes beques i altres dades del que serà la convocatòria pròpiament dita. Les bases han rebut avui el vist i plau del plenari per unanimitat.

La voluntat de l’Ajuntament de Sabadell amb aquests ajuts és contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats entre els alumnes, davant una necessitat bàsica per al procés d’aprenentatge com és el fet de disposar de llibres de text i material escolar en la seva escolarització. Així, es tracta de contribuir perquè la igualtat en el dret d’accés a l’educació sigui real i efectiva, vetllar per l’equitat en el sistema educatiu sostingut amb fons públics i col·laborar amb les famílies que més pateixen els efectes de la crisi econòmica en l’esforç econòmic que comporta l’inici del curs escolar.

Segons les bases aprovades pel Ple, podran ser beneficiaris dels ajuts els/les alumnes que compleixin els següents requisits generals:

·        Estar empadronat/da a Sabadell

·        Estar matriculat/da en un centre docent sostingut amb fons públics i realitzar estudis de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària o educació especial.

·        Que la renda familiar no superi els llindars màxims que s’estableixen en les bases. Per l’elaboració d’aquests llindars s’ha pres com a referència l’IRSC 2014 (Indicador Renda de Suficiència de Catalunya) multiplicat per 1,7. En funció dels membres de la unitat familiar, el llindar serà el resultat de sumar a la base 967,50€/mes (l’IRSC*1,7) un total de 483,75€/mes per  cada membre de la unitat familiar major d’edat, i/o 290,25€/mes per cada membre menor d’edat.

L’import global dels ajuts disponible es distribuirà entre les sol·licituds admeses no superant els 100€ d’ajut individual, tenint en compte el cost total dels llibres de text i del material escolar.

Un cop s’aprovi la convocatòria pròpiament dita i, per tant, es concretin els terminis i mecanismes de presentació de sol·licituds, tota la informació sobre aquestes bases es publicarà a www.sabadell.cat.