PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

08
Juny
2022

El Ple Municipal del mes de juny

El Ple del mes de juny celebrat el dia 7, va aprovar la incoació de procediment de resolució del contracte per a la construcció i explotació del servei públic d'aparcament soterrani per a vehicles automòbils a la plaça del Dr. Robert mitjançant concessió administrativa. Més informació. Així mateix, va aprovar de forma inicial la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació del connector verd Castell de Can Feu-Centre (MPG-129).Més informació

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Modificació del nomenament d'un dels representants de la corporació a la Companyia d'Aigües de Sabadell SA.
 • Aprovació inicial de l'alteració de la qualificació jurídica i de la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya de la finca de propietat municipal situada als carrers de Viladomat, 102-126, i Jacint Verdaguer, 46, on s'ubica l'Institut Pau Vila.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Associació Sabadell Sona Jove, per a l'execució del projecte "Festival Embassa't" durant l'any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'entitat Rialles, espectacles infantils i juvenils, per a l'execució del projecte "Programació escolar i familiar d'arts escèniques de la Sala Miguel Hernández de Sabadell i el Festival el Més Petit de Tots" durant l'any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'entitat Joventuts Musicals de Sabadell, per a l'execució del projecte "Temporada de Cambra a Sabadell, Música al Saló i XXI Festival Internacional de Música" durant l'any 2021.
 • Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i Joventuts Musicals de Sabadell, per establir un descompte del 20% del preu de l'entrada als concerts del Cicle de Concerts Simfònics als teatres Principal i La Faràndula a les persones que acreditin ser sòcies de Joventuts Musicals de Sabadell.
 • Aprovació de la justificació de les subvencions directes de caràcter nominatiu concedides a l'Associació El Rebost Solidari, per al proveïment, la gestió, l'emmagatzematge i la distribució d'aliments a persones i/o col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió derivades pels serveis socials durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Associació El Rebost Solidari, per al proveïment, la gestió, l'emmagatzematge i la distribució d'aliments a persones i/o col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió derivades pels serveis socials durant l'any 2021.
 • Modificació de la composició del Consell d'Acció Social.
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a l'entitat Refugiados Bienvenidos España, per a l'execució del projecte "Cultura de benvinguda a Sabadell" durant l'any 2022.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'Associació Amical de Mauthausen, per a l'execució del projecte "Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més" durant l'any 2019.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, per a l'execució del programa general d'activitats de l'any 2021.
 • Dació de compte de la Memòria de la Comissió d'Ètica Pública de l'any 2021.
 • Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Adrián Hernández Moyano, regidor i portaveu del grup municipal de Ciutadans, contra l'acord del Ple d'1 de març de 2022, pel qual s'aprova la justificació de la dotació econòmica assignada als grups municipals corresponent a l'any 2020.
 • Aprovació de la modificació del lot 1 del contracte de serveis de manteniment i conservació dels espais verds del sector 1, de l'arbrat viari del sector 3 i dels jocs infantils i mobiliari urbà del sector 7.
 • Aprovació inicial del setè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General per a l'exercici 2022.
 • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança número 5.6, reguladora dels preus públics per a la prestació del servei d'escoles bressol municipals.
 • Dació de compte de l'informe de la Tresoreria de 27 d'abril de 2022, sobre el compliment dels terminis de pagament respecte al primer trimestre de 2022.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional concedida a l'Associació Sabadell Comerç Centre, per la realització del Campament Reial durat la campanya de Nadal 2021-2022.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar una moció de la Unió Comarcal del Vallès Occidental de Comissions Obreres, per implantar sistemes de ventilació mecànica a tots els centres educatius. La moció es va aprovar per la majoria de tots els grups, tret del grup del Partit dels Socialistes que va votar en contra.

El Ple, així mateix, va aprovar una moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, contra l'ocupació il·legal d'habitatges. Es va aprovar amb els vots favorables dels grups Socialista, Junts Per Sabadell i Ciutadans, l’abstenció de la regidora no adscrita Marta Morell i els vots en contra dels grups d’ERC i la Crida.

A més, una moció del grup municipal de Junts per Sabadell, de suport als jutges de pau, es va aprovar per majoria de tots els grups, a excepció del grup municipal socialista que va votar en contra.