PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

01
Juny
2020

El sanejament de les aigües residuals costarà aquest any al voltant de 7 milions d’euros

L’Ajuntament ha rebut una aportació de 4,3 milions de l’Agència Catalana de l’Aigua

El sanejament de les aigües residuals costarà aquest any al voltant de 7 milions d’euros

La previsió per aquest any del cost de la prestació del servei de sanejament de les aigües residuals a Sabadell serà aproximadament de 7 milions d’euros. És una xifra superior a la de l’exercici 2019 (6 milions €) i és la suma, a grans trets, de les despeses de gestió de les dues estacions de depuració d’aigües EDAR i de les operacions de reposició i millora del conjunt del sistema. 

La Junta de Govern ha aprovat avui acceptar l’atribució de recursos a compte per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 4.345.666 euros per fer front a les despeses (directes i indirectes) de les EDAR. Així mateix, ha aprovat la disposició de part d’aquests fons en favor de CASSA –com a empresa explotadora del servei– concretament 4.156.848 euros, que corresponen a les previsions de despeses directes de les EDAR. Les despeses indirectes associades al servei municipal de Transició Energètica es calcula que ascendiran a 188.818 euros.

El cost de la gestió de les EDAR implica el manteniment, conservació i explotació del conjunt de les instal·lacions de depuració format per les depuradores, estacions de bombeig i col·lectors interceptors. Però també inclou un programa de reposició i millora dels sistemes de sanejament.

 

Actuació d’urgència

La principal operació a fer aquest any serà la reposició de les membranes de microfiltració de 4 línies de tractament de l’EDAR Riu-sec, per un import de 2,6 milions d’euros per al període 2020-2021 i que l’ACA ha de preveure en els seus pressupostos. 

En aquest context s’ha aprovat fer una actuació d’urgència que consisteix a habilitar i fer operatiu un antic reactor biològic d’aquesta EDAR, mentre s’enllesteix l’operació de reposició gradual de les membranes filtrants, les quals han arribat al final de la seva vida útil. L’operació d’urgència té un cost de 482.208 euros i permetrà una capacitat de tractament de fins a 10 mil metres cúbics anuals d’aigües residuals.

L’Ajuntament de Sabadell presta els serveis relatius a la recollida, tractament i sanejament d’aigües residuals des de l’any 1999 de tot Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès (zona de la Romànica), Terrassa (zona de l’Hospital de Terrassa) i la urbanització de Pedrasanta de Sentmenat.

Aquest servei es presta de forma indirecta mitjançant l’empresa explotadora, la Companyia d’Aigües de Sabadell SA i, d’acord amb la normativa vigent, l’Agència Catalana de l’Aigua emet les atribucions de recursos econòmics necessaris a les corporacions locals per a garantir un correcte servei de sanejament.