PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

27
Desembre
2021

El servei de control de plagues ha atès 1.088 peticions i avisos aquest any

Tot i que també es fan actuacions sistemàtiques, els avisos de la ciutadania són molt importants per a l’efectivitat del servei

El servei de control de plagues ha atès 1.088 peticions i avisos aquest any

El servei de control de plagues de l’Ajuntament de Sabadell ha atès al llarg del 2021 un total de 1.088 peticions i avisos de la ciutadania i d’altres serveis municipals. Les actuacions realitzades gràcies a les comunicacions rebudes per part de la ciutadania són de gran importància per augmentar l’efectivitat del servei i complementen les actuacions que es fan al territori de forma periòdica i sistemàtica.

La major part de les peticions han estat per causa de presència a l’espai públic  de paneroles (496) o rosegadors (424). De mosquits, se n’han gestionat 16 denúncies, 6 de les quals eren de mosquit tigre. La resta han estat per formigues (61), vespes (37), i vespa asiàtica (23) o altres plagues.

Especialment, pel que fa a les paneroles, els avisos mostren un patró estacional molt clar. Durant el primer trimestre s’han fet una mitjana de 7 avisos al mes, de 56 al segon trimestre i 91 al tercer (mesos de juny a setembre). En aquest trimestre i a pocs dies d’acabar l’any se n’han fet una mitjana de disset.

Els avisos de rosegadors es mantenen més constants durant l’any, tot i que el període d’estiu -tercer trimestre- destaca (amb una mitjana de 54 peticions al mes). En canvi la mitjana és de 29 mensuals al primer trimestre, 32 al segon i 37 al quart.

Pel que fa a les “noves plagues”, vespa asiàtica (23) i mosquit tigre (6) no suposen, de moment, un volum important d’alertes.

La ciutadania pot comunicar la presència de plagues a la seu electrònica de l'Ajuntament per mitjà de les dues vies que apareixen a “Tràmits més destacats per a la ciutadania”: instància general, si es disposa de certificat digital, o comunicacions amb l’Ajuntament, si no en tenen. Es facilita la gestió si a l’avís es poden afegir fotografies, vídeos i la localització exacta de la plaga. Un cop l’Ajuntament les notifica a l’empresa encarregada del servei, en un termini de 24 a 48 hores es desplaça a l’espai avisat per valorar la situació i verificar la presència de la plaga. Així mateix valora el grau d’infestació sempre orientat a que l’actuació sigui necessària i proporcionada.

La vigilància i control de plagues que es porta a terme a l’Ajuntament està d’acord amb criteris mediambientals, d’efectivitat i de proporcionalitat en tots els casos. Això es tradueix en fer una inspecció i avaluació de la situació i, únicament en els casos que la intervenció sigui necessària, es prioritzen els mètodes que suposin menys riscos. Si finalment cal aplicació de productes químics (plaguicides) es faran seleccionant el que suposin menys impacte i perillositat.

La regidora de Salut, Sònia Sada, considera, d’altra banda, que

“la col·laboració ciutadana és essencial per millorar el servei. Més enllà dels avisos, és de gran ajuda efectuar un manteniment correcte dels sistemes de clavegueram i baixants de les finques. És molt eficaç per aturar la propagació de plagues com les paneroles que patim en els mesos de calor”.

Des d’aquest any, en les actuacions al clavegueram derivades d’avisos, l’empresa indica amb un adhesiu que aquell punt està sotmès a vigilància i seguiment fins a la resolució de la problemàtica segons el cas. Cada servei implica un certificat d’actuació i en alguns casos requereix la participació dels serveis municipals (neteja de l’espai, reparació de forats, etc.). El seguiment de l’actuació té un període de temps aproximat, segons els casos, de 15 dies, per valorar l’eficàcia de la mesura presa. Si es considera que es pot tancar la incidència i ja no requereix seguiments posteriors, es retira l’adhesiu.

Control sistemàtic

El control de plagues a la xarxa de clavegueram no es fa només davant dels avisos de la ciutadania, sinó que es porta a terme un control sistemàtic amb periodicitat trimestral i, en cas d’alta incidència, amb periodicitat mensual. Les plagues principals que afecten al clavegueram són els rosegadors i les paneroles i són, a més, les que tenen més presència i més avisos associats.

D’altra banda, també es fa el control de les plagues que comporten un risc per a la salut de les persones a la resta dels espais públics, com ara el mosquit tigre o la vespa velutina, entre altres espècies. També s’actua sistemàticament a les escoles públiques municipals amb servei de menjador, als mercats municipals, a les zones d’esbarjo de gossos i, en cas que es detecti presència de plagues, a tots els equipaments municipals i espais públics. Als espais de titularitat privada, és responsabilitat de la persona propietària fer-se càrrec de les diferents plagues que pugui patir.